Tåke over Mjøsa

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjentok flere ganger i valgkampen at han ville ha omkamp om sykehuslokaliseringen, skriver Rune Slagstad.

Har Vedum glemt at han drev valgkamp også for å få utredet hovedstadens null-pluss-alternativ – Ullevål sykehus – som et reelt alternativ til Gaustad-prosjektet?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg har fremsatt «uriktige påstander om Innlandet Sykehus», hevder kommunikasjonsdirektør i Helse sørøst (HSØ) Gunn Kristin Sande (Aftenposten, 10. februar). Ifølge veileder for nye sykehusbygg skal det også utredes et «null-pluss alternativ» basert på den etablerte sykehusstrukturen.

Min påstand var at HSØ etter stortingsvalget i september justerte planene for Innlandet Sykehus i forhold til det daværende helseminister Bent Høie (H) hadde besluttet i juni i fjor (Aftenposten, 8. februar).

Høie har «avgjort lokalisering i den fremtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet», het det på HSØs hjemmeside 15. juni: «Nytt Mjøssykehus plasseres i Moelv», og sykehusene på Gjøvik og Hamar nedlegges. Det skulle rutinemessig utredes et null-pluss-alternativ, men Høie var trygg på at det ville vise at Mjøssykehuset «fortsatt står seg som det beste alternativet».

Kun én stemme

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjentok flere ganger i valgkampen at han ville ha omkamp om sykehuslokaliseringen. Høies nullalternativ måtte ifølge Vedum justeres slik at et nytt sykehus i Hamar-traktene ble utredet som et alternativ til Mjøssykehuset. Derfor fikk han inn i Hurdalsplattformen at dette alternativet skulle utredes «fullt ut».

«Det er dette nullalternativet som omtales i Hurdalsplattformen, og som nå utredes i tråd med de føringer som styret i HSØ vedtok alt i mai 2021,» skriver HSØs kommunikasjonsdirektør. Det er ikke riktig. HSØs styremøte i mai avviste nemlig forslaget om å «utvikle et reelt nullalternativ som alternativ til hovedsykehus-modellen».

Alternativet ville innebære videreutvikling av sykehusene på Lillehammer og Gjøvik som store akuttsykehus, samt en ny bygningsløsning for Elverum og Hamar.

Dette alternativet som i HSØ-styret kun fikk én stemme, er i realiteten det HSØ nå utreder med Vedum som ivrig støttespiller. «Det er i tråd med Hurdalsplattformen,» forsikrer Vedum (Hamar Arbeiderblad, 8. februar): «Null-pluss-alternativet blir utredet som et reelt alternativ til Mjøssykehuset».

«Helsetoppene spriker»

HSØs prosjektleder har presisert at «ordren fra toppen er to reelle alternativ». Foreløpig hører visst ikke helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til denne toppen. For Kjerkol snakker som om hun skulle være Høie: «Ny struktur med Mjøssykehuset i Moelv ligger fast», sier hun, mens null-pluss-alternativet utredes «for å få et sammenligningsgrunnlag». Hamar Arbeiderblad har gitt den helsepolitiske Mjøståken en presis formulering: «Helsetoppene spriker – Vedum er krystallklar».

Konfrontert med uttalelsen om at han har ofret Ullevål sykehus for et nytt sykehus i Hamar-traktene, svarer Vedum: «Vi skal utrede både Mjøssykehuset og null-pluss-alternativet» og legger til: «Jeg gjør bare det jeg sa i valgkampen.» Bare til en viss grad, må det føyes til.

Har Vedum glemt at han drev valgkamp også for å få utredet hovedstadens null-pluss-alternativ – Ullevål sykehus – som et reelt alternativ til Gaustad-prosjektet?

Her har en utredning ledet av Eilif Holte, en av landets fremste eksperter på store byggeprosjekter, dokumentert at hovedstadsprosjektet ville kunne spare milliarder på et slikt alternativ. Det gjenstår å få utredet også Ullevål-alternativet «fullt ut».