Ledelsens beste nestbestmeglere

  • Helle Stensbak
Nordviks reklame hadde én helside med «Våre beste eiendomsmeglere» og en annen med «Våre beste kvinnelige eiendomsmeglere». Helt uvitende avslørte de at de ikke er bekymret over en systemfeil innomhus, skriver Helle Stensbak.

Menn er ikke hovedmennesker, eiendomsmegler Nordvik!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I forrige uke skrøt Nordvik eiendomsmegler av noe de burde vært flaue over.

Over en helsides annonse i Dagens Næringsliv viste Nordvik fjorårets beste meglere med 1036 solgte boliger. På neste helside viste de fjorårets beste nestbestmeglere med 569 solgte boliger.

Inndelingen etter 1036 og 569 ble gjort ved å dele ansatte inn, ikke i nordmenn og utlendinger eller ariere og jøder, men etter «alle», med menn i overlegent flertall, og kvinner. Med annonseriggen antydet de at de har ansatt to grupper der begge er flinke på liksom sine egne premisser.

Og helt uvitende avslørte de at de ikke er bekymret over en systemfeil innomhus.

Mannsforherligelse

Så jeg gnir det inn: Menn er ikke hovedmennesker. Det er dumt å sverme rundt i en mannsforherligelse der man ubevisst implisitt antar at menn bare er best. Til det som er viktig, godt betalt, behagelig, lett eller deilig.

At et betydelig antall menn på kloden, gjennom historien, har levd i berusende selvforherligelse, gjør ikke troen rett. Og hva denne feilslutningen skyldes, vet ikke jeg. Hjernefeil? Hormonskapt rus? (Kan noen forskere please finne det ut?) Vi vet at menn lages av kvinner, og at det eneste mannfolk har gjort for å bli nettopp det, er å bli født.

Vi vet også at vi ytterst sjelden vektlegger akkurat denne siden av saken.

Men det å hemme visse personers evner og arbeidsprodukt, reduserer det økonomiske utkommet. Resultatene er suboptimale der en begrenset gruppe er gitt privilegier som går på bekostning av andres produksjon.

Guttakultur?

Var jeg leder i Nordvik, ville jeg derfor undersøkt forskjellen mellom 1036 og 509.

Skjevfordeles tilgangen til det mest lettsolgte? Finnes en guttakultur eller en klikk som dulgt deler indrefiletene mellom seg? Eller hva er det som skjer?

Når store tall avdekker systemiske, dårlig begrunnede forskjeller, bør en leder ta grep.

Menns historiske bragder ser større ut enn kvinners, i tall. Vi vet likevel at dokumentasjonen har svakheter i tellemåten, feil i kildeføringen og i underliggende variable. Dette gjør at det ikke er grunnlag for å hevde at menn er bedre eller mer produktive enn kvinner.

Et ledelsesproblem

Jo, da, det er forskjeller mellom kjønn og grupper, men (sorry), forskjellene ligger på et langt mindre dramatisk plan. Verdiskaping, intelligens, evner og viktighet hos menn ligger ikke over kvinners. Eller andre gruppers, for den saks skyld.

Jeg tror det finnes krakeleringer under overflaten hos megler Nordvik. Og jeg tror sånn sett de er i selskap med mange andre organisasjoner. Lignende feilallokeringer i fordeling av innflytelse og privilegier finnes mange steder. Også i ledelsen.

Og der aggresjon tillates: kanskje særlig i ledelsen.