Debatt

4 typer antiamerikanisme

 • Universitetet I Oslo
 • Masterstudent
 • Forf>
 • <forf>erik Martiniussen<
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • Forsker
 • Av <forf>andreas Selliaas<

Når Dag Solstad sier at han hater alt det amerikanske, faller det inn i kategorien radikal antiamerikanisme.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NYANSERT USA-KRITIKK. Professor Janne Haaland Matlary etterlyser i sin Signert-spalte i Aftenposten 1. februar en mer nyansert USA-kritikk. Det hun henger seg opp i er den norske antiamerikanismen. Spørsmålet vi må stille oss er: Hva er antiamerikanisme? Matlary hevder hun er pinlig berørt når hun ferdes nær makten i Washington fordi hun ikke kjenner til alle debattene og bøkene som omhandler den utenrikspolitiske diskusjonen i USA. For dem som trenger litteraturtips kan vi anbefale den nyutgitte boken "Anti-Americanisms in World Politics", redigert av professorene Peter J. Katzenstein og Robert O. Keohane. Boken tar for seg antiamerikanisme utenfor USA og ser på årsakene til negative holdninger til USA. Basert på sine egne og medforfatteres funn deler de antiamerikanisme opp i fire kategorier: Liberal antiamerikanisme, sosial antiamerikanisme, nasjonalistisk antiamerikanisme og radikal antiamerikanisme.

Liberal.

Liberal antiamerikanisme er en kritikk av USAs dobbeltmoral. Et land som kjemper for spredning av demokrati og frihandel bør ikke støtte diktaturer og tyranner eller beskytte sine egne bønder mot konkurranse utenfra. Denne formen for antiamerikanisme er utbredt i EU. Men, vi finner den også i Kina, spesielt i krigen mot terror. Kineserne kritiserer at USA på ulike måter engasjerer seg utenlands, mens amerikanske myndigheter selv ikke aksepterer at andre engasjerer seg i amerikanske forhold. Denne antiamerikanismen er ikke voldelig, men anti-hyklersk. Den sosiale antiamerikanismen er knyttet til organiseringen av det amerikanske samfunnet og dens fokus på individualisme, markedstenkning og minimal statlig innflytelse. Denne antiamerikanismen er basert på et annet verdisyn og andre samfunnsmodeller. De som lever i Norden og er omfattet av den skandinaviske velferdsmodellen og i land som kjemper mot dødsstraff, er mest tilbøyelig til å slutte seg til en slik antiamerikanisme.

Nasjonalistisk.

Nasjonalistisk antiamerikanisme dreier seg i hovedsak om kritikk av USA som stormakt og dominerende rolle i verden. Mye av motstanden mot amerikansk krigføring i Irak faller inn under denne formen for antiamerikanisme. At USA går til krig uten å følge internasjonale spilleregler og med trusler om at de som ikke er med er mot, nører opp under denne formen for antiamerikanisme. Da er det ikke Irak som er problemet, men USAs måte å tilnærme seg Irak på som skaper antiamerikanisme.

Radikal.

Når det gjelder radikal antiamerikanisme er det hele det amerikanske samfunnet, alle de amerikanske holdningene og alle de amerikanske handlingene som blir kritisert. Her står hele den amerikanske identiteten i veien for utviklingen av et bedre og mer rettferdig verdenssamfunn. Under den kalde krigen var denne formen for antiamerikanisme forbeholdt kommunistene. I dag er det særlig islamske fundamentalister som faller inn i denne kategorien. For dem fremstår den amerikanske kulturen som kjernen i vestlig ondskap.Når Matlary hevder at "det Norge som liker USA, patetisk nok er det samme som digger køntri, harry biler og herlighetskristendom", er heller ikke det utpreget nyansert. Vi tror ikke det er belegg for å si at all antiamerikanisme i Norge dreier seg om intelligensnivået til Bush. Det er sikkert utenriksministeren vår enig i. I sin tale i Oslo Militære Samfund 23. oktober i fjor, etterlyste Jonas Gahr Støre både en nyansert debatt omkring antiamerikanisme, men også mer bruk av tradisjonelt amerikansk diplomati i kampen mot terror. Det er en mild form for liberal antiamerikanisme. Når Dag Solstad derimot sier at han hater alt det amerikanske, faller det inn i kategorien radikal antiamerikanisme.Disse kategoriene er ikke gjensidig utelukkende, men om vi skal tro på disse kategoriene, vil f.eks. norske politikere som baserer sin antiamerikanisme bare på USAs håndtering av Irak-konflikten, bli langt mer "amerikavennlige" når USA endrer kurs. Eksemplene viser at den norske debatten har nyanser.Bare man har øynene åpne for dem.

 1. Les også

  Norsk USA-kritikk er unyansert

Les mer om

 1. Debatt