Debatt

Lagdommerne bør granskes

  • Journalist
  • Forf>
  • Av <forf>tore Sandberg<

Det er vanskelig å forstå hvorfor justisminister Knut Storberget skjermer Hålogaland lagmannsrett mot gransking i Fritz Moen-saken.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

JUSTISMORD. Tidligere i høst besluttet justisminister Knut Storberget at Fritz Moens ufattelige tragedie skal granskes. Som sentral aktør i Moens gjenopptagelsessaker er jeg tilfreds med at justisministeren denne uken utvidet granskingsutvalgets mandat til også å omfatte de domstoler (Frostating lagmannsrett) som i 1978 og 1981 dømte Moen for to seksualdrap.Selv anmeldte jeg tidligere i høst høyesterettsdommerne Eilert Stang Lund, Magnus Matningsdal og Karin M. Bruzelius til Odelstinget. Jeg har bedt Odelstinget om å vurdere riksrettssak mot dommerne. Derfor har jeg forståelse for at granskingen ikke skal omfatte Høyesterett. Jeg forutsetter at Odelstinget nå raskt tar fatt på vurderingen av min anmeldelse.Det er vanskeligere å forstå hvorfor justisminister Knut Storberget skjermer Hålogaland lagmannsrett mot gransking. Domstolen i Tromsø gikk i februar 2002 mot å gjenoppta både Sigrid-saken og Torunn-saken.

Tale— og hørselsproblemer.

Fritz Moen hadde fra fødselen av meget store tale- og hørselsproblemer. Kan vi da ha sikkerhet for at alle aktører utvetydig har forstått hva Fritz kommuniserte? Kan vi ha trygghet for at Fritz forsto alle aktørene? All kommunikasjon med Fritz Moen måtte skje ved hjelp av tegnspråktolker. Jeg har selv opplevd misforståelser - selv i situasjoner som var trygge for Moen, bl.a. under Trondheim-politiets avhør av Fritz Moen i Oslo i mai 2000.Men lagmann Dag Nafstad og lagdommerne Bjørnar E. Stokkan og Kjell Martin Haug i Hålogaland lagmannsrett var skråsikre da de i februar 2002 nektet Moen gjenopptagelse av begge drapssakene.I sin gjennomgåelse av politiavhør og rettsprosessen 24-25 år tidligere synes deres overbevisning å være absolutt. Slik formulerer de seg på side 40 i kjennelsen: ". . . Lagmannsretten utelukker at de tilståelser Moen kom med i saken, kan forklares med kommunikasjonsvansker. . . "Denne skråsikkerheten blir for meg helt ubegripelig på bakgrunn av hva de tre dommerne selv hadde sett og hørt utspille seg for sine egne øyne og ører da Fritz Moen forklarte seg i Tromsø før jul 2001.Jeg skulle selv vitne og fikk derfor ikke være inne i rettslokalet da det dramatiske skjedde: Fritz Moen tilsto drap igjen. Dagen etter omtalte Aftenposten den nye "tilståelsen" under tittelen "Full forvirring i rettssalen" (Aftenposten 18. desember 2001).Nå hadde vi heldigvis forlangt at rettsmøtene måtte tas opp på video - for første gang i Fritz Moens lange lidelseshistorie. Ved rettsmøtets åpning tredje dag opplyste tegnspråktolkene at de nå hadde sett gjennom videoopptakene. De fortalte lagmannsretten at de hadde tolket feil. Fritz Moen hadde ikke tilstått.Likevel tillater altså dommerne Nafstad, Stokkan og Haug seg i 2002 å utelukke at Moens tilståelser i 1977-78 kan forklares med kommunikasjonsvansker. Trodde dere på det dere selv formulerte, lagmann Nafstad, lagdommer Stokkan og lagdommer Haug?Jeg må innrømme at dette for meg fremstår som en akrobatisk juridisk øvelse for å hindre gjenopptagelse. På den måten greide dere også effektivt å hindre at Fritz Moen fikk oppleve full renvaskelse mens han ennå levde.

Videoopptak borte.

Så påkjærte vi 2002-kjennelsen til Høyesterett. Vi ønsket nå tilgang til videoopptakene fra Tromsø - opptak som i detalj kunne dokumentere hvor misforståelsen oppsto. Tegnspråktolkene hadde overlevert videobånd til lagmannsretten. Lagmann Nafstad erklærte at de skulle vedlegges saken. To ganger har lagmann Nafstad fått skriftlige henvendelser om å fremskaffe videoopptakene. To ganger har han svart at de ikke er i Tromsø. Advokat John Chr. Elden og jeg har henvendt oss til politi og påtalemyndighet. Samme svar: Videobåndene er ikke her i Trondheim. Tegnspråktolkene i Tromsø bekrefter at videobåndene ikke er levert tilbake.Hvor er opptakene, lagmann Nafstad?Er dette en behandling av sentrale saksopplysninger i alvorlige drapssaker som det norske rettssamfunn kan akseptere, herr justisminister?Våger vi ikke å granske vår nære fortid?

Les også

  1. Saklig - ikke feig

  2. En feig minister?

  3. Skjermer Høyesterett fra granskning

  4. Domstol granskes

  5. Økt tillit til domstolene

  6. Døve får Fritz Moens millionarv

Les mer om

  1. Debatt