Fint at FHI innrømmer mulig håndspritproblem

  • Erik Martiniussen
Ikke alle bruker håndsprit korrekt. Dette gir over tid bakteriene mulighet til å utvikle høyere toleranse for alkoholer, skriver debattanten.

Jeg ser frem til at FHI fraråder daglig bruk av håndsprit utenfor helseinstitusjonene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Lite tyder på at håndsprit er årsaken til at antibiotikaresistens er et økende problem i verden», skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i et svarinnlegg til meg 16. desember. Det er jeg enig i.

I min bok «Krigen mot bakteriene» dokumenteres det tydelig at det er overforbruk og feil bruk av antibiotika, ikke minst i europeisk dyrehold, som driver frem økende resistens mot antibiotika.

Alarmerende

Det oppleves derfor som litt underlig at FHI forsøker å ilegge meg meninger jeg aldri har forfektet fremfor å diskutere spørsmålet jeg har reist: nemlig om bakterier også kan utvikle økende toleranse for alkoholer og håndsprit?

Dersom bakterier blir mer tolerante for håndsprit, er det alarmerende. For slike alkoholer er et viktig middel for å bekjempe antibiotikaresistens. Ved utbrudd av resistente bakterier, er håndsprit og alkoholbaserte vaskemidler avgjørende for å hindre spredning mellom avdelinger.

FHI forsøker å ilegge meg meninger jeg aldri har forfektet

Jeg merker meg at FHI nå sier seg enig med meg i at bakterier kan utvikle mer toleranse for slike alkoholer, blant annet ved å utvikle tykkere cellevegger.

Og her ligger problemet. For dette er slett ikke bare en teoretisk problemstilling. Strategien bakteriene bruker for å bekjempe enkelte typer antibiotika, er nemlig den samme ved at de kan endre celleveggens såkalte permeabilitet.

Jeg er derfor fornøyd med at FHI endelig innrømmer at dette er en mulighet. Jeg har fra før fått støtte av professor Olav Vadstein, uten at FHI har funnet plass til å kommentere det.

Utvikler høyere toleranse

Det faglige grunnlaget er dermed på plass for en strengere regulering av håndspritbruken. For selv om bakterienes evne til å tilpasse seg alkoholer er inkrementell, må man her ha et langsiktig perspektiv for øye. Dersom håndspriten brukes korrekt og i tilstrekkelig høye doser, dør bakteriene, påpeker FHI. Det er jeg enig i.

Men ikke alle bruker håndsprit korrekt. I butikkene står dispensere som gir for små doser, og det selges håndspritprodukter i Norge med konsentrasjoner ned mot 60 prosent alkohol.

Jeg tror heller ikke det er bra at barn og voksen daglig bruker håndsprit for å drepe normalfloraen på hendene

Dette gir over tid bakteriene mulighet til å utvikle høyere toleranse for alkoholer. Jeg tror heller ikke det er bra at barn og voksne daglig bruker håndsprit for å drepe normalfloraen på hendene. Gode bakterier beskytter mot sykdom og er viktige for å byge opp barnas immunforsvar. Jeg er derfor glad for at FHI skriver tydelig at såpe og vann bør være «førstevalget», ikke håndsprit.

Jeg ser frem til at FHI i fremtiden tar konsekvensen av dette resonnementet og fraråder daglig bruk av håndsprit utenfor helseinstitusjonene.