Debatt

Pandemier og globale miljøendringer henger sammen

 • Astrid Elise Hasselberg
  Stipendiat, Havforskningsinstituttet
 • Michael S. Bank
  Forsker, Havforskningsinstituttet
Reisevirksomhet førte til at viruset spredte seg langt utover den opprinnelige rekkevidden, skriver innleggsforfatterne. Bildet: Helsearbeidere i beskyttelsesutstyr behandler koronasyke pasienter i Wuhan 6. februar 2020.

Men det blir underkommunisert fra forskningsmiljøene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange ser på koronapandemien som et enkeltstående problem menneskeheten må løse, mens klimaendringer og andre utfordringer står på vent.

Men når disse fenomenene fremstilles som adskilte utfordringer, blir de store sammenhengene underkommunisert. Det samme blir det faktum at begge er et symptom på hvordan menneskelig aktivitet påvirker planeten vår.

Sammenhengene mellom pandemier og globale miljøendringer bør derfor kommuniseres tydeligere fra forskningsmiljøene.

Opprinnelsen

Økende urbanisering og inngrep i ville arters leveområder. Dette er globale endringer som pandemiens opprinnelse kan settes i sammenheng med.

Inngrepene mot ville arter bidro trolig til at sars-cov-2-viruset ble overført fra dyr til mennesker. Reisevirksomhet førte til at viruset spredte seg langt utover den opprinnelige rekkevidden.

Spredningsmønsteret til viruset kan på den måten sammenlignes med spredningen av invaderende arter – et etablert tegn på globale miljøendringer.

Følgene

Som følge av covid-19 har menneskelig aktivitet vært regulert av ulike restriksjoner. Dette igjen påvirker ulike miljøfaktorer.

Nedstenginger og reiserestriksjoner kan ha redusert mengden drivhusgasser i atmosfæren. Aktiviteten i andre sektorer har derimot økt betraktelig. Dette gjelder spesielt produksjon av engangsprodukter av plast, som medisinsk verneutstyr, munnbind og matemballasje.

Hverken virus eller plastforurensning lar seg stoppe av landegrenser

Avfallshåndtering var et omfattende globalt problem før covid-19. Nå ender trolig enda flere plastprodukter opp i naturen. Plasten deles der opp i mindre biter. Denne mikroplasten kan igjen påvirke økosystemer på land og i vann.

Utstrakt bruk av kjemikalier til desinfeksjon kan føre til miljøforurensning. Og ikke bare det: Det kan potensielt også føre til spredning av motstandsdyktige mikrober.

Likhetene

Klimaendringer er også knyttet til nye smittsomme sykdommer, matsikkerhet og folkehelse. Det illustrerer det komplekse samspillet mellom menneske og miljø.

Måten pandemier og globale endringer utspiller seg på, har også enkelte fellestrekk:

 • Begge bidrar til å svekke internasjonalt samarbeid
 • De er mindre kostbare å forebygge enn å utbedre
 • De forsterker ulikheter mellom borgere, regioner og land.

Globale endringer og pandemier fremhever også menneskets evne til krisehåndtering, som gjerne går på bekostning av langsiktige og bærekraftige strategier.

Veiene som leder frem til løsninger, vil være ulike. Konkrete tiltak vil variere. Likevel – internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for å oppnå globale mål.

Fremtiden

Det har vært omfattende mediedekning og politisk fokus på umiddelbare følger av koronaen. Kampen mot globale endringer, som klimaendringer, kan dermed ha fått mindre plass.

Å formidle den nære sammenhengen mellom koronaviruset og globale endringer kan bidra til å få frem et mer enhetlig budskap til både publikum og politikere.

Læreplaner og undervisning bør fokusere mer på samspillet mellom pandemier og globale miljøforandringer. Dette må også i økt grad formidles i forskningsmiljøene. Da tror vi endringer lettere vil kunne tre i kraft.

Hverken virus eller plastforurensning lar seg stoppe av landegrenser. Utfordringene kan kun løses gjennom globalt samarbeid.

Forskere og beslutningstagere må utvikle en enhetlig agenda. Dette kan innebære utvikling og økt samhandling mellom eksisterende organer. Det kan også innebære å opprette en ny organisasjon for dette spesifikke formålet.

Uansett fremgangsmåte: Tiden er inne for å formidle sammenhengene mellom menneskelig aktivitet og globale endringer under ett. Slik kan vi finne felles løsninger for en bærekraftig fremtid.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Her er grottene i Kina som WHOs koronagranskere ikke får se. På gårdene rundt er dyrene nå borte.

 2. Antibiotikaresistens er pandemien som vil få oss til å drømme om hvor lett koronaen var

 3. Koronaviruset – pandemi eller kommet for å bli?

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Pandemier
 3. Urbanisering
 4. Koronaviruset
 5. Virus
 6. Antibiotikaresistens