«Ida», et ikon

  • Elen Roaldset
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Evolusjonært ikon. Da Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, i desember 2006 fikk eksklusivt tilbud om det eldste kjente, mest komplette primatskjelettet i verden, så vi at dette 47 millioner år gamle fossilet ville gi viktig kunnskap om primatenes tidlige utvikling, og dermed vårt eget stamtre. Vi antok allerede da at fossilet kunne bli et evolusjonært ikon på linje med «Lucy» og Tyrannosaurus rex.

Museets styre tok sjansen på å overskride budsjettet med flere millioner for å skaffe museet et fossil i verdensklasse, dog med håp om fremtidig finansiering. Det var andre interessenter bl.a. i USA og Canada, men selgeren så gjerne at det kom til Norge. Slik kom Darwinius masillae, eller lille Ida, til Tøyen.

De vitenskapelige undersøkelsene begynte sommeren 2007. De ble ledet av dr. Jørn Hurum, som inviterte de fremste internasjonale eksperter på området til å være med. Det var fra første stund vår intensjon at de vitenskapelige resultatene skulle publiseres open access, gratis tilgjengelig for alle, og at det skulle ut i populærvitenskapelige medier. NHM inngikk en avtale med Atlantic Production/Anthony Geffen om å lage en dokumentarfilm om «Ida» som skulle forstås av alle, fra barn og pensjonister til forskere.

Nye resultater.

De vitenskapelige undersøkelsene ga nye resultater. Ida gir oss innsikt i de tidlige primatenes utvikling. Blant mange spennende funn er særlig knoklene i anklene interessante, siden de kan vise en utvikling mot oppreist gange. «Ida» har mer til felles med apene enn med lemurene. Hun levde for 47 millioner år siden, og 43 millioner år før det første sikre mennesket, «Lucy». En viktig brikke i utviklingen av primatene er falt på plass.

Samarbeidet med Atlantic Production ledet videre til David Attenbourough, BBC og History Channel og til den anerkjente populærvitenskapelige forfatteren Colin Tudge.

  1. mai i år ble den vitenskapelige publikasjonen offentliggjort som en open access-publikasjon i PLoS ONE. Samtidig kom dokumentarfilmen, boken The Link og nettsider.

Avstøpninger av fossilet, gitt som gave fra Naturhistorisk museum, er nå utstilt på fremtredende plass ved American Museum of Natural History i New York og Natural History Museum i London. BBC 1 kunne i morgennyhetene den 27. mai opplyse om at en avstøpning av fossilet nå var utstilt ved museet i London.

Overveldende respons.

Den internasjonale responsen siden 19. mai har vært overveldende. Gjennom radio, TV og nettpresentasjoner har forskningsresultatene kommet ut til hele verden. Dette er forskningsformidling av ypperste klasse!

Her ligger solid forskning under, som nå er gjort forståelig for et bredt og entusiastisk publikum. Dette er ikke «hensynsløs kommersialisering»!