Debatt

Oslo selges bit for bit. Vi kan miste kontroll over byen vår.

 • Tina Lam
  Tina Lam
  Byplanlegger, Oslo
Hva vi som bruker byen, ønsker og trenger, samsvarer ikke alltid med hva investorene er opptatt av, skriver debattanten. Det lokale butikksenteret midt på Grünerløkka (bildet) er eid av den utenlandske aktøren Angelo Gordon.

Vi vet ikke nok om konsekvensene av utenlandskeide bygninger i Oslo.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forleden ble jeg gjort oppmerksom på at det er et utenlandsk selskap som eier nærsenteret i Markveien. Det er også planer om å rive for å oppgradere det. Dette fikk meg til å undre over hvor utbredt utenlandsk eierskap er.

I en større sak kunne Aftenposten fortelle at dette var en praksis som fikk fart for rundt fem år siden. Skjønner vi egentlig de langsiktige konsekvensene av dette?

Svekker lokal identitet

Det er flere problematiske sider ved slike eierskap. Det mest åpenbare er at utenlandske investorer er med på å drive opp priser, noe som presser ut lokale aktører av mindre slag.

Dette påvirker innholdet i byggene og til gjengjeld byrommene. Man risikerer monokultur i sentrum. Dette svekker den lokale identiteten.

Det andre er at man ikke vet hvem som står bak disse selskapene. De er ansiktsløse og har kompliserte eierstrukturer. Klassekampen har kartlagt at minst 860 eiendommer i Oslo eies fra skatteparadiser. Dette er et problem, fordi det er vanskelig å ansvarliggjøre noe uten et ansikt.

Hva vi som bruker byen, ønsker og trenger, samsvarer ikke alltid med hva investorene er opptatt av. For dem er Oslo bare en del av en portefølje, ikke et sted som mange tusen har en personlig relasjon til.

Bedre å være føre var

Vi kan risikere å miste kontroll over vår egen by fordi vi har solgt den bit for bit. Det er ikke bare salg av ikoniske bygårder det står på. Utenfor Ring 3 har man også begynt med salg av naturressurser.

Selv eier vi gjennom Oljefondet flere kjente gater rundt om i verden. Gøy for oss at vi eier et stykke av Paris, men hva når andre gjør det med våre gater?

Som Nupi-forsker Hans J. Gåsemyr påpekte overfor Aftenposten, vet vi ikke hva som skjer når byutviklingsdiskusjonen foregår utenfor grensene. Det vet vi ikke for det har bare pågått i noen år.

Det er ikke nok data til å peke på konkrete trusler.

Men når Politiets sikkerhetstjeneste (PST) inkluderer dette i sin trusselvurdering, så bør man ta det på alvor. Her tenker jeg som byplanlegger at det er bedre å være føre var. Jeg stusser over mangelen på refleksjoner, utredninger og offentlige debatter om de mulige konsekvensene av slike eierskap.

PST og andre aktører har gitt uttrykk for at det mangler verktøy både for å kartlegge omfanget av slike eierskap og for å regulere hvem som eier byggene i våre byer.

Det kan godt være at man ikke kommer unna utenlandske investorer som romlige aktører, men vi skylder de som faktisk bor i og forholder seg til byen daglig, å utforske mulige konsekvenser med en slik praksis.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Vil du delta i Oslo-debatten?

Vi ønsker at flere osloborgere skal slippe til i debattspaltene våre. Har du noe på hjertet som du ønsker å dele med Oslos innbyggere? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Oslo
 3. Eiendom
 4. PST
 5. Oljefondet