Forfatterforeningen støtter oppropet mot hets og trakassering. Har de som nå går ut mot oppropet, lest det?

  • Heidi Marie Kriznik
    Styreleder, Den norske Forfatterforening
15 kunstnerorganisasjoner har skrevet et opprop rettet mot Ytringsfrihetskommisjonen, som her er avbildet med leder Kjersti Løken Stavrum og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) stående foran.

Oppropet gir ingen støtte til å begrense ytringsfriheten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ikke lett å forstå at oppropet mot hets og trakassering, som blant annet Forfatterforeningen støtter, skal kunne leses som en støtte til begrensning av ytringsfriheten, oppfordring til scenenekt eller endog sensur.

Har de som nå går så hardt ut mot dette oppropet, som 15 kunstnerorganisasjoner støtter, egentlig lest det?

At Forfatterforeningen både ber om kandidater til Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris og sier nei til at kunstnere skal måtte tåle hets og trakassering, kan umulig være en motsetning?

Dansekunstnere har ønsket støtte

Dansekunstnernes forening (NoDa) har over tid fått rapporter fra dansekunstnere som opplever hets og trakassering.

De har ønsket at Forfatterforeningen uttrykker sin støtte når de opplever at Ytringsfrihetskommisjonen ikke i tilstrekkelig grad lytter til og tar innover seg disse opplevelsene.

Forfatterforeningen har sagt nei til flere tilsvarende opprop, men valgte å støtte oppfordringen fra NoDa om at Ytringsfrihetskommisjonen tar på alvor de reaksjonene som er kommet fra kunstnerne.

Vise solidaritet

15 kunstnerorganisasjoner støttet oppropet, deriblant Forfatterforeningen. For mange ville det ha vært feil ikke å stille seg bak oppropet. For andre oppleves det feil å støtte et slikt opprop. Det er mulig å forstå begge deler.

Men det er viktig å understreke at Forfatterforeningen aldri har uttrykt et ønske om at noen ikke skal ytre seg. Oppropet gir ingen støtte til begrensning i ytringsfriheten.

Fokus har vært på å vise solidaritet med dansekunstnere som har opplevd mye hets og trusler de seneste årene, og rette oppmerksomheten mot økende hets og trakassering på kunstfeltet.

Det er ikke vanskelig å forstå at det å leve med hets og trusler kan være en innskrenkning av ytringsfriheten for dem som opplever det: Prisen for å ytre seg blir svært høy.

Med andre ord: Deres ytringsfrihet skal også forsvares.

Det motsatte av å innskrenke ytringsrommet

Forfatterforeningens støtte til oppropet fra dansekunstnerne har aldri vært å ville innskrenke ytringsrommet. Snarere det motsatte.

Så jeg vil oppfordre til at oppropet leses på nytt, også av forfatteren av Aftenpostens lederartikkel 29. juni.

Også polarisering og vranglesing kan bidra til å innskrenke det ytringsrommet vi alle forsvarer. For de 15 kunstnerorganisasjonene tar oppropet utgangspunkt i bekymringen for økende hets av kunstnere.

Og ellers så overlater vi til ytringsfrihetskommisjonen å vurdere hvem og hva de vil inkludere i høringene sine.