Blir det en utfasing av elbilfordelene? Neppe.

Elbiler lades på rekke og rad. - Vi er desidert i særklasse i verden som elbilnasjon, skriver Brynjar Lia.

Elbilsubsidiene må fases ut, mener et regjeringsoppnevnt utvalg. Men det er et interessant forbehold.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nok en gang foreslås det å fase ut elbilsubsidiene i Norge. Denne gangen er det et regjeringsoppnevnt utvalg som anbefaler dette i en nylig utkommet NOU, «Norge mot 2025». Dette på tross av at norsk elbilsatsing kanskje er blitt Norges viktigste bidrag til grønn energiomstilling globalt.

Vi er desidert i særklasse i verden som elbilnasjon. Norge er ikke bare et foregangsland, men et levende laboratorium for studiet av innfasing av elbiler i transportsektoren.

Fokus på kroner og øre

I mange år har Norsk elbilforening mottatt delegasjoner fra næringsliv og myndigheter fra verden over. Andre ønsker å høste av norske erfaringer.

Men det er ikke det regjeringsoppnevnte utvalget opptatt av. Her er fokuset på kroner og øre. Man viser til Finansdepartementets beregninger av «de samlede avgiftsincentivene til elbiler».

Disse utgjør angivelig opp imot 15.000 kr/tonn CO2, mens CO2-avgiften kun er 5 prosent av dette beløpet.

Andre ulemper er at elbilister antas å være mindre interessert i «gåing, sykling og kollektivtrafikk» enn de var før de skaffet seg elbil. (Det oppgis ingen kilder på hvorfor vi elbilister er blitt så makelig anlagte.)

Elbilfordelene er dessuten sosialt urettferdige fordi de tilgodeser «husholdninger som kjøper dyre biler, mens regningen tas av fellesskapet».

På toppen av dette kommer nok et økonomisk argument om at subsidiene kun har «svært begrenset sysselsettingseffekt i Norge». Elbilsubsidiene må derfor fases ut, mener utvalget.

Men så kommer et lite, men etter mitt syn svært interessant forbehold:

«Det legges en plan for utfasing av avgiftsincentivene til elbiler på en måte som ikke fremmer kjøp av biler som bruker fossilt drivstoff.»

Her kan man mistenke utvalget for å tale mot bedre vitende.

Alle undersøkelser viser at «folk flest» vil foretrekke fossilbil hvis prisforskjell og andre elbilfordeler ikke opprettholdes.

Økning på bensinprisene?

Hvis elbilincentivene fases ut, må myndighetene trå til med kraftige økninger på bensin- og dieselprisene, samt på engangsavgiften og bompengetrykket for fossilbiler. Ellers vil fossilbilene igjen overta salgsstatistikken.

Hvor realistisk er det med et MDG-nivå på bensinpriser og bompenger? Det går en lang linje i norsk politikk fra Frps felling av Willoch-regjeringen i 1986 på spørsmålet om økte bensinpriser til bompengeopprøret i 2019 da Bompengepartiet ble Bergens største parti.

Senterpartiets enorme popularitet viser vel også at økte fossilbilavgifter ikke vil bli en valgkampsak med det første. Så uansett hvilken regjering vi får etter høstens valg, vil man nok kjøpe seg ut av problemet med å fortsette elbilsubsidiene som før.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.