Fra månedskort til fleksibillett etter koronaen

  • Camilla Ryste
Valget står gjerne mellom månedskort eller dyre enkeltbilletter. Det er lite tilpasset et arbeidsliv hvor flere vil reise til jobb bare noen dager i uken, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsbilde.

Bil én dag og buss en annen vil bare fungere for deg og meg dersom billettene er tilpasset dette. I dag er det ikke slik.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Koronapandemien kan gi varige endringer i hvordan vi reiser i hverdagen. Mer fleksing mellom hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på jobben kan løse utfordringer både for den enkelte og for samfunnet.

Da bør billettypene endres, sånn at det lønner seg «å flekse» på reisemåten.

Økt bruk av hjemmekontor kan bety en hverdag med bedre tid til familieliv og mer fleksibilitet for mange. Én av tre har endret reisevanene sine under pandemien. Av disse svarer 40 prosent at de vil fortsette å jobbe mer hjemmefra også i fremtiden.

Det kommer frem i en landsrepresentativ undersøkelse utført av TNS Kantar for NAF.

Camilla Ryste.

Unngår kollektivt

I tillegg ser vi at folk velger bort kollektivtilbud og heller bruker bil eller andre reisemåter når de først skal noe sted. Spesielt i Oslo er nedgangen i kollektivbruk tydelig. En stor andel svarer at de kommer til å fortsette å bruke kollektivtilbudene mindre, også når det ikke lenger er påkrevd.

For dem som har behov for å være fysisk til stede på arbeidsplassen, kan dette være gode nyheter. Bedre plass for kollektivreisende i rushtiden og mindre køer kan prege fremtidens hverdagsreise.

Men for at folk skal få disse fordelene, må det lønne seg «å flekse» på reisemåten. Bil én dag og buss en annen vil bare fungere for deg og meg dersom billettene er tilpasset dette.

I dag er det ikke slik. Valget står gjerne mellom månedskort eller dyre enkeltbilletter. Det er lite tilpasset et arbeidsliv hvor flere vil reise til jobb bare noen dager i uken.

Bypakker på gyngende grunn

Tilsynelatende bør det være lett å komme opp med en fleksibillett som gir deg gunstig pris uten å binde deg til et månedskort.

I de største byene kan man støte på en utfordring med at bompenger og kollektivdrift inngår i samme bypakke, der vi er avhengige av inntektene fra det første for å finansiere det andre. Med totalt færre som reiser hver dag, går også bompenge- og billettinntektene ned. Resultatet blir at bypakkene står på gyngende grunn.

Med endringer i billettinntektene og i bompengene, må det inn friske offentlige midler i bypakkene, slik at man unngår å skru opp prisene på bompenger og kollektivreiser for å kompensere bortfallet av inntekter.

Først da får vi hentet ut fordelene det gir for folk at de kan bruke bilen når de trenger det og velge bussen når det passer best.