Ikke la deg skremme av mobilstråling - du kan bli syk av det

  • Torbjørn Skauli
Ta opp mobiltelefonen og ring en venn, det er bra for helsen, skriver debattanten.

Det er ingen robuste funn som tyder på at våre trådløse apparater er farlige.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nina Witoszek skriver i Aftenposten 21. desember at hun har oppdaget 25.000 vitenskapelige artikler som viser at mobilstråling kan være farlig. Kanskje har du sett avisannonser som sier at 5G-mobilnettet er farlig.

Witoszek viser til at aktører med mye penger tidligere har motarbeidet kunnskap om skadevirkningene av røyking og klimautslipp. Hun antyder at IT-industrien undertrykker forskning som viser farer ved elektromagnetisk stråling. Det høres skremmende ut.

Svake radiobølger

Vitenskapen har funnet tydelige mekanismer som forklarer hvordan tobakk og klimautslipp fører til dårlig helse for røykeren og planeten. Når det gjelder radiobølger, vet alle at det ikke er lurt å sette seg inn i mikrobølgeovnen mens den går. Men radiobølgene som omgir oss fra trådløse apparater, er veldig mye svakere.

Mange forskere, inklusive hun jeg er gift med, har prøvd å finne mekanismer for påvirkning fra «mobilstråling» og tilsvarende ikke-ioniserende elektromagnetiske bølger. Forskere har faktisk en sterk motivasjon til å publisere resultater som viser en slik effekt.

Når resultatene tyder på en effekt, er det dessuten mye lettere å få utgitt artikler enn når man ikke finner noen påvirkning, slik min kone har erfart. Men det er ingen robuste funn som tyder på at våre trådløse apparater er farlige. Blindtester av folk som opplever el-overfølsomhet, viser heller ingen effekt.

Les også

Fakta om stråling må ikke bli fake news

Skaden ved å spre frykt

Det som derimot er vitenskapelig bevist, er at man kan bli syk av å tro at man blir syk. Det kalles noceboeffekt og er placeboeffektens onde bror.

Fra vitenskapen sett under ett er det tydelig at eventuelle helseskadelige virkninger av radiobølger er mye mindre enn de skadelige virkningene av å spre frykt blant folk om dette.

Når Folkets strålevern rykker inn annonser i avisen om farene ved 5G, er det åpenbart at de bidrar netto negativt til folks helse, og det bør de stilles til ansvar for.

Det finnes ingen konspirasjon

Mennesker har brukt radiosendere i over hundre år, og nesten alle har mobiltelefon i dag, men det har ikke gitt oss noen helsekrise. Mange andre ting omkring oss er åpenbart mye mer farlig.

Det er naturligvis viktig å fortsette forskningen og å ha et kritisk blikk på dem som har mye makt eller mye penger. Men noen konspirasjon for å skjule skadevirkninger av mobiltelefoner finnes ikke. Myndighetenes råd er egentlig strengere enn det som er nødvendig, og vi har mye nytte og glede av våre fantastiske trådløse hjelpemidler.

Så ta opp mobiltelefonen og ring en venn, det er bra for helsen.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.