Debatt

Kort sagt, mandag 22. februar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Barnefamilier i Oslo. Mer om strømpriser. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Flere barnefamilier blir boende i Oslo sentrum

Barnefamiliene flykter fra Oslo sentrum, hevder Fremskrittspartiets Siv Jensen i Aftenposten 16. februar. Det stemmer ikke.

Tallene viser det motsatte: I perioden fra 2015 til 2020 er det blitt 24,7 prosent flere barn i skolepliktig alder i de fem sentrumsbydelene i Oslo. Befolkningsøkningen generelt i disse bydelene er på 12,7 prosent. Altså øker barnebefolkningen mer enn befolkningen for øvrig. Til sammenligning er økningen blant skolebarn i de ti ytre bydelene 8 prosent.

Jensen hevder videre at det er et politisk mål om at Oslo skal bli en bilfri by. Noe sånt mål finnes ikke, i alle fall ikke i byrådet.

Mange i Oslo er avhengig av bilen, også i Oslo sentrum. Byrådet tilrettelegger for bilen, blant annet gjennom beboerparkering og elbilfordeler. Men i et tett bysentrum vil vi selvfølgelig legge enda mer til rette for at flest mulig skal kunne reise inn og ut med kollektivtransport. Noe annet vil gi kø, kork og kaos. Det vil være uansvarlig i en by som de siste 20 årene har vokst med 25 innbyggere om dagen.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap)


Utnytt strømnettet vi har

Linda Ørstavik Oberg i Huseierne kritiserer i Aftenposten 17. februar min kronikk om krevende veivalg i energipolitikken. Økt kraftforbruk og økt elektrifisering av samfunnet vil gi press for mer nettutbygging i årene fremover, var et av mine poenger i kronikken.

I Norge betales nettutbygginger av husholdninger og næringsliv gjennom nettleien. Derfor er det viktig at vi først utnytter godt det nettet vi har, slik at vi slipper å bygge unødig mye nett.

Ett virkemiddel for å utnytte nettet bedre er å gjøre det mer lønnsomt for folk å flytte noe av strømforbruket til tider med mer ledig kapasitet. Da blir også energieffektiviserende tiltak, som isolering og varmepumper, mer lønnsomme.

Huseierne har lenge vært imot å legge om nettleien. Men om vi ikke utnytter nettet bedre, vil norske huseiere fort måtte betale mer enn de hadde behøvd. Det er ingen andre enn oss selv som vil måtte betale for unødig høy nettleie.

Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør (NVE)

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Bilfritt sentrum
  3. Energipolitikk
  4. Sykling