Slik skal vi evaluere koronahåndteringen - underveis og etterpå

  • Raymond Johansen
Vi skal evaluere alle sektorers håndtering, skriver Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Vi skal gjøre det grundig, vi skal bruke den tiden som trengs, og vi skal legge til rette for åpen debatt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi skal evaluere Oslos koronahåndtering – det er det ingen tvil om. Men når vi kommer til detaljene i evalueringen, ser det ut til å dukke opp noen misforståelser.

Her kommer en klargjøring – hvordan, hvorfor og når vi skal evaluere håndteringen av vår tids største krise.

• Vi skal evaluere underveis, og vi skal evaluere når krisen er over.

Underveisevalueringen har vi allerede begynt på, og første del skal være ferdig til juni. Den handler om den overordnede håndteringen, og hvordan Oslos sentrale kriseledelse har fungert. Dette er en lovpålagt evaluering som følger av Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Når Anne Haabeth Rygg fra Oslo Høyre har hevdet at denne delen av evalueringen er dårlig forberedt, stemmer ikke det. Den ligger i vårt planverk, og den ligger inne i budsjettet for i år.

• Vi skal evaluere alle sektorers håndtering.

Alle deler av Oslo kommune har vært berørt av pandemien. Noen sektorer har stått i førstelinjen i aktiv krisehåndtering i godt over ett år, som Helseetaten. Andre sektorer har fått en stor omveltning av arbeidshverdagen sin, men har i mindre grad vært direkte involvert i håndteringen av pandemien, som Plan- og bygningsetaten.

For at vi skal lære mest mulig, må hver sektor evaluere håndteringen ut fra sine forutsetninger.

• Vi skal evaluere både innenfra og utenfra.

Selvfølgelig trengs blikk utenfra for at Oslo kommune skal ta mest mulig lærdom av vår håndtering.

Men like selvfølgelig er det at en ekstern evaluering, uansett hvor stort eller grundig den innrettes, aldri kan erstatte at kommunens ansatte og ledere selv går gjennom det som er gått bra, og det som kan forbedres. Det henger også sammen med vår satsing på tillitsbasert styring og ledelse.

Vi har stor tro på at våre over 52.000 ansatte har mye kunnskap om koronahåndteringen. Så må det suppleres med et blikk utenfra som kan stille kritiske spørsmål og bidra med annen ekspertise.

• Vi skal ta oss god tid og få en helhetlig oversikt.

Vi starter med en evaluering av den overordnede krisehåndteringen i sentral kriseledelse. Alle virksomheter starter egne evalueringer.

Så er det helt naturlig at vi, når den aktive krisehåndteringen er over, får en samlet evaluering av Oslo kommunes håndtering. Innretningen for en samlet sluttevaluering diskuterer vi gjerne med alle partiene i bystyret.

• Evalueringen må bli ulik mellom en kommune og et land.

Den nasjonale koronakommisjonen har gitt et grundig og interessant innblikk i den første fasen av pandemien. Men det gjenstår et enormt arbeid for å dekke resten av pandemien, og det er åpenbart at den rapporten som er kommet, er en underveisevaluering.

Oslo kommune har ikke de samme ressurser som staten, og må innrette vår evaluering på en måte som er tilpasset oss.

Oslo kommune skal evaluere vår håndtering av koronapandemien. Vi skal gjøre det grundig, vi skal bruke den tiden som trengs, og vi skal legge til rette for åpen debatt og innspill til hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.