Jo, det er religionsfrihet i Oslo-skolen

Det er ingen kollektiv praksisnekt i Oslo-skolen for studenter fra NLA Høgskolen, skriver skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (bildet).

Mitt og byrådets ståsted er klokkeklart: Alle studenter er selvfølgelig hjertelig velkomne i Oslo-skolen, uavhengig av religiøs overbevisning eller tro!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Harald Stanghelle retter en meget merkelig kritikk mot Oslo-skolen og meg (Aftenposten 3. mars).

Han fremstiller det som at Oslo-skolen ikke ønsker å lære opp studenter med et konservativt kristent syn på ekteskap og abort. Det er en helt urimelig påstand.

Mitt og byrådets ståsted er klokkeklart: Alle studenter er selvfølgelig hjertelig velkomne i Oslo-skolen, uavhengig av religiøs overbevisning eller tro!

Handler ikke om religiøs overbevisning

Det er ingen kollektiv praksisnekt i Oslo-skolen for studenter fra NLA Høgskolen, en skole som drives av syv kristne organisasjoner.

Den såkalte NLA-saken handler ikke om enkeltpersonenes religiøse overbevisning, som Stanghelle later til å tro.

Harald Stanghelle (bildet) fremstiller det som at Oslo-skolen ikke ønsker å lære opp studenter med et konservativt kristent syn på ekteskap og abort. Det er en helt urimelig påstand, skriver Inga Marte Thorkildsen.

Saken dreier seg om at NLA har et verdidokument som studenter og ansatte opplever at de må slutte seg til. Det har utfordret øvingslæreres etiske overbevisning.

Skal vi ikke respektere øvingslæreres ønske om å slippe å jobbe for en institusjon som de av samvittighetsmessige årsaker ikke ønsker å motta lønn fra? Mener Stanghelle virkelig at vi ikke skal det?

Øvingslærere frikjøpes nemlig fra sin ordinære jobb i den perioden de er øvingslærere. De får et ansettelseslignende forhold til høyskolen.

Stor strid

Verdidokumentet har ført til stor intern strid ved NLA. Både studenter og ansatte har protestert. De har ment seg diskriminert med utgangspunkt i praktiseringen av det omstridte dokumentet.

Lærerprofesjonens etiske råd har bedt Kunnskapsdepartementet undersøke om NLAs praktisering av lærerutdanning er forenlig med gjeldende lovverk. De ber om en undersøkelse som inkluderer forhenværende og nåværende studenter, ansatte og samarbeidspartnere.

De ber også Barneombudet undersøke om NLAs praktisering er i strid med Barnekonvensjonen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har uttalt seg i spørsmålet. Jeg synes det ville være interessant om de også kommenterte dette.

Kan ikke tvinge

Av 146 kommunale grunnskoler er det i dag fem skoler som har sagt opp avtalen med NLA etter å ha forsøkt å komme i dialog med dem, men uten å lykkes.

Om samarbeidet oppleves problematisk eller krevende, kan ikke byrådet tvinge de enkelte skoler og deres praksislærere til å forlenge avtalene.