Debatt

Bompenger vs. nullutslippssoner

  • Heidi Sørensen
    Heidi Sørensen
    Direktør i Klimaetaten, Oslo kommune
Det markerte området er definert som sonen for Bilfritt byliv.

Det vil være et incentiv til omstilling i næringslivet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I 2018 laget Klimaetaten, i samarbeid med flere andre, en rapport om forskjellige muligheter for å få ned klimagassutslippene fra veitrafikken. Flere muligheter ble vurdert, deriblant lavutslippssone.

Må jobbes videre med

En lavutslippssone er en betalingssone hvor fossilbiler må betale en avgift for å kjøre, tilsvarende piggdekkordningen i dag. Nullutslippssone er en forbudssone, det vil si at ingen fossilbiler får lov til å kjøre – uavhengig av om de betaler eller ikke.

I 2018 utredet vi aldri muligheten for nullutslippssone, bare lavutslippssone. La oss utdype:

Ved utarbeiding av faggrunnlaget for en ny klimastrategi skrev Klimaetaten: «Oslo kommune bør også utforske muligheten for å etablere pilotområder og ulike former for nullutslippssoner i mindre, avgrensede deler av byen. Det må jobbes videre med hvordan slike nullutslippssoner kan hjemles.»

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, Oslo kommune.

Incentiv til omstilling

Klimameldingen bidrar til å avklare hjemmelsgrunnlaget. I 2020 har Bymiljøetaten sammen med Klimaetaten utredet nullutslippssoner som en forbudssone videre, et arbeid som skal fortsette i 2021. Klimaetatens vurdering er at nullutslippssoner kan bidra til en rask omstilling av kjøretøyparken.

Det markerte området under er definert som sonen for Bilfritt byliv:

Nullutslippsteknologien er stadig mer utviklet og tilgjengelig, i en nullutslippssone er det nullutslippskjøretøy som får plass i byen. Når nullutslipp finnes, vil det ikke være en naturlig plass til fossile løsninger i byen.

En nullutslippssone vil være et incentiv til omstilling i næringslivet, og være viktig for å innfase utslippsfrie varebiler og komme opp med nye løsninger som også omfatter tunge kjøretøy.

Likt for alle

Det er nødvendig med kraftfulle virkemidler for å nå Oslos klimamål, og Klimaetatens vurdering er at en nullutslippssone er et slikt virkemiddel. I 2030 skal all trafikk i Oslo være utslippsfri.

Et forbud vil være mer hensiktsmessig enn en betalingsløsning. Et forbud er et supplement til bomringen. Et forbud vil også være likt for alle.

Vurderinger fra Nederland viser også at større soner kan være mer hensiktsmessig enn små fordi de gir et mer kraftfullt incentiv til omstilling. I det videre arbeidet vil det være viktig både å se på hvordan folk og næringsliv i Oslo kan ha en god og effektiv utslippsfri mobilitet.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oslo
  2. Klimapolitikk
  3. Bilfritt sentrum
  4. Bompenger