Debatt

Lytt til barna ved samlivsbrudd! | Anne Lindboe

  • Anne Lindboe
OPT_33f61c5a-7b35-29fd-eed6-36a3f5d2b1d0_doc6orfqbpq2hi1mcrckd4i_doc6orfzkcwjtd1kt48brb-CX_Dvs_kxO.jpg

Delt bosted er ikke alltid best når foreldre skiller lag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten-spaltist Frode Thuen er en varm forsvarer av delt bostedog mener ordningen vil fungere godt i de fleste tilfeller. Dessverre glemmer han barna og deres perspektiv.

Flere velger nå delt bosted etter samlivsbrudd enn for bare noen år siden. For mange barn og voksne er dette en god løsning. Det er likevel noen viktige premisser for at ordningen skal fungere. Foreldrene bør bor nær hverandre, samarbeide godt og ha et lavt konfliktnivå. Det viktigste av alt er at barna trives med ordningen.

Det er en økende tendens til å bagatellisere hva foreldrekonflikter gjør med barna

Thuen viser til en undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå om delt bosted der både far og mor er intervjuet. Flere rapporterer at de er fornøyd med ordningen. Men man har ikke undersøkt hva barna synes.

Stress midt i stormen

Barneombudet får ofte henvendelser fra barn som forteller at det ikke er så greit å leve med delt bosted. Noen ganger kan det handle om stress i forbindelse med flytting, fravær av vante omgivelser og venner, og om å leve midt i stormen mellom to voksne som ikke klarer å samarbeide.

Jeg ser med bekymring på en økende tendens til å bagatellisere hva foreldrekonflikter gjør med barna på tross av kunnskapen om hvor alvorlig dette kan være for barnets helse. Når man, som Thuen, hevder at delt bosted i de fleste tilfeller fungerer bra, uavhengig av foreldrenes samarbeidsklima, så har man et rent voksenperspektiv. Når man lager avtaler om bosted og samvær, skal barnets beste være i fokus, ikke hva som fungerer greit for de voksne.

Advarer mot lovendring

Regjeringen har varslet at de ønsker å endre barneloven. Delt bosted kan bli utgangspunktet når foreldre skiller lag. De argumenterer med at det kan redusere antallet konflikter etter samlivsbrudd. Vi i Barneombudet advarer mot en slik lovendring.

Den viktigste stemmen av dem alle bør høres, nemlig barnets.

Vi kan ikke se at det finnes nok forskning som taler for at delt bosted vil løse problemet med manglende foreldresamarbeid etter et samlivsbrudd. Mange foreldre forteller at konflikter skyldes årsaken til, og forhold rundt, samlivsbruddet. En lovendring vil ikke kunne bøte på dette.

Jeg stiller meg derfor tvilende til at man på et generelt grunnlag kan si at delt bosted automatisk vil senke konfliktnivået mellom foreldre. Her tror vi heller på individuelt tilpasset hjelp, og da primært fra familievernet.

Selv om delt bosted kan være bra for mange barn, har vi ingen forskning som viser at det er bra for alle barn. Den foretrukne løsningen bør derfor være den løsningen som er best for det enkelte barnet. Slik fungerer dagens lov.

Vår anbefaling er å beholde denne loven. Foreldre som sliter med å løse samlivsbrudd og uenighet, bør heller få mer hjelp hos familievernkontorene. Der bør også den viktigste stemmen av dem alle høres, nemlig barnets.


Les mer om samlivsbrudd og barnefordeling:

Les også

  1. - Det er som å bo på hotell annenhver uke

  2. Frode Thuen: Er 50/50 den riktige fordelingen ved brudd?

  3. Sissel Gran: «De fleste som bryter opp etter et langt forhold, har vært dypt fortvilet lenge»

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Skilsmisse
  3. Samliv