Debatt

Det er anarki på sjøen. Regjeringen må ta grep. | Jan H. Syvertsen

 • Jan H. Syvertsen, tidligere generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund

Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

Det er større sjanser for å vinne storgevinsten i Lotto enn å bli praiet av en politibåt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Definisjonen på anarki er fravær av et styre, fravær av politisk autoritet og/eller sosialt hierarki, samt politisk uorden og forvirring. Dette beskriver ganske presist de rådende forhold på sjøen.

Jan H. Syvertsen. Foto: Privat

Det store flertallet av båtfolket har både kunnskaper, erfaring og praktiserer godt sjømannskap. Det er et fåtall som står for uvettig adferd på sjøen. Problemet er at denne gruppen har økt til dels dramatisk de siste årene.

Overordnet myndighet

Det er ingen offentlig myndighet som i dag har et overordnet og samordnet ansvar for trafikken i nære kystfarvann. Delansvar er fordelt på en rekke etater, som Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Politiet og Kystvakten, som har såkalt begrenset politimyndighet, først og fremst med henblikk på fiskerioppsyn. Det er imidlertid en rekke argumenter for at overvåking av fritidsbåttrafikken ikke bør være Kystvaktens oppgave.

Obligatorisk båtregister

Gjeninnføring av et obligatorisk båtregister er en forutsetning for å få fritidsbåttrafikken inn i mer ordnede former, både når det gjelder forvaltning, regulering av, og kontroll med, båttrafikken, søk og redningstjeneste og så videre.

Redningsselskapet har et frivillig register som aldri kan bli optimalt så lenge det er frivillig. Ansvaret for et obligatorisk register må tillegges en offentlig myndighet, men hvis det er hensiktsmessig, kan selvfølgelig forvaltningen av registeret delegeres til Redningsselskapet.

Sjøpolitiet

Det mangler ikke på lover og regler som regulerer adferden på sjøen, men det hjelper lite når enkelte båtførere ikke har de nødvendige kunnskaper eller gir fullstendig blaffen fordi det er større sjanser for å vinne storgevinsten i Lotto enn å bli praiet av en politibåt.

Det er større sjanser for å vinne storgevinsten i Lotto enn å bli praiet av en politibåt, skriver innleggsforfatteren. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Derfor kan det være relevant å stille spørsmål om politiets sjøtjeneste bør organiseres på en måte som gjør tjenesten uavhengig av de enkelte politidistrikter. I denne sammenhengen er det skremmende at Havarikommisjonen nekter å undersøke dødsulykker med fritidsbåter!

Fartsgrenser

Når det gjelder fartsgrenser, er anarkiet fullkomment. Det er den enkelte kommune som har ansvaret for å fastsette fartsgrensene innenfor kommunegrensene. Det fører til en rekke merkelige og inkonsekvente varianter av fartsgrensene. Det er nå på høy tid at Kystverket får det overordnede ansvaret for å fastsette, og merke, fartsgrensene langs kysten.

Statistikk

Det er heller ingen som har et overordnet ansvar for å samordne statistikken over ulykker og assistanser i fritidsbåttrafikken. Nå foreligger det flere forskjellige statistikker, men ingen har et overordnet ansvar for å samordne og analysere statistikken, slik at man får et faktagrunnlag for å kunne vurdere alle aspekter vedrørende sikkerheten på sjøen.

Nå er på tide at Regjeringen tar ansvar for helheten også når det gjelder sikkerheten på sjøen!

Les også:

 1. Les også

  Fresing i fjæra

 2. Les også

  Støyende. Raskt. Uforutsigbart. Vannscooter er noe helt annet | Trine Eilertsen

 3. Les også

  Dette værfenomenet sliter meteorologene med å varsle

Les mer om

 1. Redningsselskapet
 2. Kystverket