Hvorfor Trump blir «Trumpf» | Lars Bodin

Hva er det Donald Trump prøver å uttrykke her? Er det en h-aktig pustelyd etter p- som oppfattes som f-? Les en fonetisk forklaring på «Trumpf».

Fonetikkens fenomen aspirasjon kan forklare hvorfor noen uttaler den amerikanske presidentens etternavn «Trumpf».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I en artikkel i Aftenposten 17. juni hevder førsteamanuensis i engelsk språk, ved Universitetet i Bergen, Bente Hannisdal, at det ikke er noen fonetisk forklaring på at Donald Trumps etternavn uttales Trumpf. Jeg er uenig med henne og tror at det nettopp er med bakgrunn i fonetikk vi kan gi en mulig forklaring.

I fonetikken har vi et velkjent fenomen som heter aspirasjon. Ved ustemte plosiver (som f.eks. p-) får vi ofte en h-aktig pustelyd som en form for luftlekkasje etter p- som også kan oppfattes som f-. Den som hører godt, kan oppfatte denne lille luftstrømmen (aspirasjon) og tolke den som f-.

Vanligvis hører vi ikke denne lyden fordi vi er stavelsesbundet. Dette navnet figurerer ofte i nyhetsbildet. Vi vet hvordan ordet skrives, altså uten f- og overhører denne lille lyden.

Neppe påvirket fra ordet «trumf»

En påvirkning fra ordet «trumf» er lite sannsynlig. Navnet på en person er ikke betydningsbærende utover den personen det er snakk om. Et navn har ingen semantikk (innhold) som ikke retter seg mot den personen jeg ser for meg når navnet nevnes. Navnet Grøndal forbindes ikke med en grønn dal.

Ved visse psykiatriske diagnoser og ved bestemt form for afasi kan det forekomme at en assosierer slik at normal kommunikasjon forstyrres.

Det opprinnelige familienavnet Drumpf fra familien i Tyskland har sannsynlig sammenheng med at i tysk er -pf en vanlig forbindelse i ord (eks.: kopf). I enkelte språk som fransk, italiensk, finsk og russisk er aspirasjon praktisk talt ikke forekommende. I norsk har vi pf- i sammensatte ord som «klumpfot».

Drumpf eller Drump?

Jeg utelukker ikke at presidentens opprinnelige navn var Drump. Senere har de som har oppfattet den etterfølgende f- lyd arbeidet for å få denne med i navnet slik at det ble Drumpf. Vi her i Norge bør ikke gjøre noen anstrengelser for å få inn f- som siste bokstav i navnet.

Jeg har ikke det endelige svaret i denne saken, men vurderer det sannsynlige og begrunner det.