Debatt

Raskere og billigere motorvei

  • Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS
På den nye motorveistrekningen av E18, som skal binde sammen Østfold og Akershus, anlegges Norges bredeste bro over Hobølelva, men to og en halv kilometer lenger vest blir det bråstopp for motorveien. Den mest trafikkerte delen av hele ny E18, mellom fylkesgrensen og Vinterbro/Tusenfryd i Ås kommune, risikerer å bli satt på venteliste.

Nye Veier mener det innenfor dagens krav er fornuftig å se på mulighetene for kostnadsreduserende tiltak – for å få råd til å bygge mer vei

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Staten må få mer vei igjen for pengene og motorveier må bygges ut raskere. Dette er Nye Veier AS sitt samfunnsoppdrag. Utbyggingen blir både raskere og mer kostnadseffektiv fordi vi bygger lengre og sammenhengende strekninger. Da utnyttes ressursene mer effektivt og kostnader reduseres bl.a. til opp- og nedrigging av anlegg og utstyr. Store besparelser ligger det også i økt standardisering av løsninger i prosjektene. Ved å ta entreprenørenes kompetanse tidlig inn i prosjektene, øker vi innovasjonen og effektiviteten. Å bygge trafikksikre veier med god kvalitet raskere er det viktigste vi kan gjøre for å øke trafikksikkerheten på norske veier.

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS

I Aftenposten 28. juli fremstilles det som om Nye Veier vil bygge raskere, billigere og dårligere veier. Det er selvsagt ikke riktig. Nye Veier skal bygge veier med god kvalitet fordi dårlige veier er dyre veier. Nye Veier AS bærer ansvaret for drift og vedlikehold av veistrekningene vi bygger, og vil selvsagt velge løsninger som er kostnadseffektive gjennom hele livsløpet.

Tilpasse til lokale forhold

Nye Veier skal bygge 500 km motorvei tilpasset minimum 110 km/t. En vei med motorveistandard må tilfredsstille svært strenge krav til kvalitet og trafikksikkerhet. Nye Veier mener det innenfor dagens krav er fornuftig å se på mulighetene for kostnadsreduserende tiltak – for å få råd til å bygge mer vei. Det er selvsagt ikke aktuelt å gå på akkord med trafikksikkerhet og veiens holdbarhet. Men det bør vurderes om det på enkelte strekninger er fornuftig å tilpasse standarden til de lokale forholdene når dette ikke gir dårligere trafikksikkerhet eller holdbarhet. Dette er fornuftig å gjøre fordi det vil gi rom for å bygge mer vei.

Nye Veier vil være tydelig på hva selve motorveiprosjektet skal inneholde og ha en mer restriktiv holdning til tiltak utover selve motorveien, som eksempelvis utstrekning av omlagte lokalveier, overgangsbroer med mer. Nye Veier vil sammen med bransjen sørge for mer standardiserte løsninger innen veibygging. Det kan for eksempel være industrialiserte løsninger for kulverter og korte broer i linjen. Det vil gi innsparinger for staten og en bedre produktivitetsutvikling i bransjen.

Les også

- Hvis kostnadene skal ned ved hjelp av lavere standarder, har det nye veiselskapet spilt falitt

Tidligere byggestart på E18

Etter at Nye Veier har vært i drift et drøyt halvår, vet vi at E6 Kolomoen-Moelv med 43 km motorvei vil stå klar minst to år tidligere enn planlagt. I prosjektet har Statens vegvesen allerede lagt inn enklere drenering, enklere frostsikring og belysning, noe vi i Nye Veier skal bygge videre på. Også E18-prosjektene Tvedestrand-Arendal og Rugtvedt-Dørdal er klare for byggestart i 2017, etter rekordraskt arbeid i Nye Veier og behandling i Stortinget.

Bransjen, akademia og fagbevegelsen er med oss i arbeidet for å utvikle løsninger som er rimeligere og bedre – samtidig som vi stiller strengere krav til helse, miljø og sikkerhet. Flere stiller spørsmål ved Nye Veier, og mange vet for lite om hvordan selskapet vil løse vårt oppdrag. Vi svarer gjerne ut alle spørsmål. Og vi håper at utgangspunktet for debatten kan være at vi alle har en interesse i å finne nye og mer effektive måter å bygge vei på i Norge.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Alle direktørene i nytt statlig veiselskap tjener mer enn ministeren

  2. - Staten bør bestemme trasévalg i alle store veiprosjekter

  3. Her er anbefalingene til ny nasjonal transportplan for Norge

Les mer om

  1. E18
  2. Nye Veier AS
  3. Trafikksikkerhet
  4. Statens vegvesen