Jødene ble ikke sviktet av de norske studentene i Buchenwald | Arnfinn Moland

  • Arnfinn Moland, førsteamanuensis
De norske jødene i Buchenwald ble ikke stående igjen da de norske studentene ble hentet av De hvite bussene, for bussene gikk fra Neuengamme. Bildet viser bussene som passerer København med norske og danske studenter.

De norske studentene forsøkte å få også de jødiske fangene med på listen over nordmenn i Buchenwald, men leirledelsen nektet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et ellers betimelig debattinnlegg i Aftenposten 21. mars kommer Mona Levin i skade for å kolportere myten om jødene som ble stående igjen på perrongen i Buchenwald i mars 1945 da de norske studentene ble hentet av De hvite bussene.

En av fangene, Finn Molvik, har redegjort for denne hendelsen i norsk krigshistorie: hva de ulike forfattere og aktører har sagt og skrevet om dette og hva som er sakens realiteter («Norske fanger i Buchenwald våren 1945», mai 2006).

Førsteamanuensis Arnfinn Moland, tidligere leder ved Norges Hjemmefrontmuseum.

Både Julius Paltiel og Leo Eitinger forteller at studentenes tillitsmenn ble beordret til rapportføreren og pålagt å sette opp en liste over alle nordmenn i leiren. Begge hevder at nordmennene forsøkte å få jødene med, men leirledelsen nektet.

Jødene ble strøket fra listene

Det gikk mange slags rykter, men omsider fikk de vite at nordmenn og dansker skulle til Neuengamme.

Eitinger var skeptisk til utsiktene ved transport til denne leiren: «Det lød ikke mye lovende. Det eneste som kunne tolkes til deres (dvs. studentenes) fordel, var at da studentene førte opp de jødiske guttenes navn på listene, ble de (dvs. jødene) strøket. Hadde de vondt i vente, ville også jødene ha blitt tatt med ...».

I Jahn Otto Johansens bok Det hendte også her, som kom i 1984, heter det, med Paltiel som sannsynlig kilde: «Folke Bernadottes hvite busser var kommet for å hente de norske studentene». Men dette er feil.

Studentene ble sendt med SS-transport

I Michael Sars og Knut Erik Tranøys bok Tysklands-studentene (1946) fremgår det at beskjeden om avreise kom 28. februar.

Leirkommandanten i Buchenwald valgte å sende studentene med SS-transport, uten å avvente svensk transport. 1. mars marsjerte studentene ut av Buchenwald. En fem dagers togreise til Neuengamme, innelåst i kuvogner, lå foran dem.

De hadde ingen informasjon om hva som ventet dem, utover løse rykter og en intuitiv forståelse av at forflytningen innebar noe positivt. Den svenske Røde Kors-ekspedisjon ankom ikke Tyskland før 12. mars.

Molvik skriver: «Feilerindringen er uheldig. Den etterlater leseren med et visuelt inntrykk av en situasjon hvor De hvite busser kom, lastet inn studentene, reiste og lot de fem norske jødene bli stående igjen. Dette er altså misvisende.»

Ingen tidsvitner lever i dag

De fem jødene som ble igjen da SS-transporten gikk, var blant de få som kom tilbake til Norge. I Dagbladet 30. mai 1945 kan vi finne denne takken til de norske studentene i Buchenwald.

Det gikk troll i ord – igjen. I Aftenposten, 72 år etter disse dramatiske dagene i norske krigsfangers historie, skriver Levin at de norske jødene «ble nektet å gå om bord i De hvite bussene. De ble stående igjen på appellplassen i Buchenwald mens Røde Kors fraktet andre nordmenn hjem.»

Det er nok ondskap i verden – og i historien om jødene i Norge. La oss derfor ikke gjøre dette kapitlet verre enn det er. Ingen norske tidsvitner fra fangeleiren Buchenwald lever i dag og kan forklare hva som skjedde.

Det vi vet er at a) De hvite bussene gikk ikke fra Buchenwald, b) transporten gikk i SS-regi fem dager i kuvogner fra Buchenwald til Neuengamme, c) dette var 12 dager før De hvite bussene ankom Tyskland og d) studentenes tillitsmenn hadde ført de fem jødene opp på listen, men disse var strøket av leirledelsen.

Vi ser frem til at Bjarte Bruland snart kommer med sitt store verk om jødene i Norge, som hovedsakelig handler om antijødisk politikk i Norge fra april 1940 til mai 1945. Hans enorme kunnskaper om dette temaet er en garanti for kildebasert faglig tyngde og grundighet.

Her kan du lese flere artikler om de norske jødenes skjebne under annen verdenskrig: