Debatt

Fem forskere: Hagen fortsetter sin kamp mot vitenskapen

  • Lena M. Tallaksen, Nils Chr. Stenseth, Joseph H. Lacasce, Frode Stordal og Bernd Etzelmüller
Realiteten er at den globale oppvarmingen vil fortsette med store og til dels ukjente konsekvenser, skriver de fem forskerne bak artikkelen.

Hvorfor Hagen har tatt på seg rollen som budbærer for synspunkter som strider mot etablert kunnskap, vet bare han.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Carl I. Hagen hevder i Aftenposten 13. februar at hans skepsis til klimaforskningen er kunnskapsbasert. Da må man spørre seg om hvilke kilder Hagen støtter seg på?

Ettersom Hagen er politiker og ikke selv besitter denne kunnskapen, vil det være nærliggende å henvende seg til landets ledende fagmiljø.

Ukritisk bruk av kilder

Men Hagen støtter seg ikke på universitetene, Cicero eller Meteorologiske institutt når det gjelder kunnskap om klimaendringer. Tvert imot baserer han sin skepsis på informasjon fra en mindre, men aktiv gruppe personer (Klimarealistene) som er uenig med det store flertall av meritterte klimaforskere om at økt utslipp av klimagasser som følge av menneskelig aktivitet er hovedårsak til den globale oppvarmingen.

Gruppen hevder i sin brosjyre fra 2015 at global oppvarming opphørte i 1996 og at en avkjøling allerede har begynt. Etter tre år – 2014, 2015 og 2016 – som i tur har skapt nye globale temperaturrekorder, fremstår det litt underlig.

Skremmende holdning fra en politiker

Et utsagn har de derimot rett i – klimaet har alltid vært i endring. Klimaforskningen har nettopp som mål å forstå hva som styrer disse endringene og betydningen av naturlige og menneskeskapte faktorer.

Når det gjelder Hagens andre påstander og ukritiske bruk av kilder, anbefaler vi å lese bloggen «Klimakampen som aldri slutter …».

Hvorfor Hagen har tatt på seg rollen som budbærer for synspunkter som strider mot etablert kunnskap, vet bare han. Det vi vet, er at det er en skremmende holdning hos en av våre politikere.

Realiteten er at den globale oppvarmingen vil fortsette med store og til dels ukjente konsekvenser, uavhengig hva Hagen og andre måtte mene. Ansvarlige ledere og politikere verden over har for lengst erkjent dette og baserer sin politikk på det som til enhver tid er kunnskapsstatus.

Det er nettopp dette som er mandatet til FNs Klimapanel, det vil si å formidle hvor verden står i dag i forståelsen av klimaendringene.

Som å legge ut på havet før stormen

Hva ville konsekvensene være hvis vi lot være å forberede oss på fremtidige klimaendringer, lot være å redusere de globale utslippene og således begrense de mest alvorlige konsekvensene? Det bør Hagen reflektere over. Det vi vet, er at det vil være forbundet med høy risiko, som å legge ut på havet når det er varslet storm.

Vi anser herved debatten med Hagen som avsluttet da det fremstår som lite fruktbart å fortsette en debatt som er så repeterende i sin argumentasjon samt ukritisk og selektiv i sin kildebruk.

Vi håper og tror at debatten fremover kan handle om hvordan vi som enkeltmenneske kan bidra, og hvordan Norge som nasjon kan spille en viktig internasjonal rolle innen klima og bærekraftig utvikling, både som foregangsland og pådriver. Til det trengs modige og fremtidsrettede politikere.

Professor Lena M. Tallaksen, Institutt for geofag

Professor Nils Chr. Stenseth, Institutt for Biovitenskap

Professor Joseph H. Lacasce, Institutt for geofag

Professor Frode Stordal, Institutt for geofag

Professor Bernd Etzelmüller, Institutt for geofag

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les flere innlegg i klimadebatten den siste tiden her:

Les mer om

  1. Global oppvarming
  2. Carl I. Hagen
  3. Klima
  4. Klimaendringer
  5. Klimatoppmøtet
  6. FNs klimapanel