Debatt

Utrop har ingen skjult agenda | Majoran Vivekananthan

 • Majoran Vivekananthan ansvarlig redaktør i Utrop – Norges første flerkulturelle avis

Majoran Vivekananthan er ansvarlig redaktør i Utrop.

Mohsan Raja mener kartleggingen av moskémiljøene skaper frykt. Vi mener han er på villspor.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mohsan Raja skriver i et innlegg i Aftenposten at Utrops kartlegging av moskémiljøene i Oslo bidrar til mistenkeliggjøring. Raja mener rapporten skaper frykt når den viser til hvordan det iranske regimet påvirker moskeer i Oslo.

Irans innflytelse på norske moskeer er godt dokumentert. Også av NRK 6. november 2010. Dersom Raja mener at rapporten burde tiet om slike forhold fordi det skaper frykt i samfunnet, mener jeg han er på villspor.

I Utrops kartlegging ble 12 moskeer kartlagt, og det var ikke anledning til å konfrontere mer enn fire av moskeene med funnene i rapporten. Det er dermed ikke sagt at kartleggingen ikke representerer realitetene i moskeene som er blitt undersøkt. Disse 12 moskeene med sine underavdelinger representerer majoriteten av muslimene i Oslo. Det er viktig for oss å understreke at Utrop er en helt uavhengig avis, og en av de mest frittalenede avisene i Norge. Vi har altså ingen skjult agenda.

Ikke en eneste plan for kvalitetssikring eller sertifisering

“De aktivitetene forskeren er redd for at eksisterer i moskeer, er forebyggende aktiviteter hvor man inkluderer alle grupper mennesker,” skriver Raja.

Men hvor har Raja denne kunnskapen fra? Hva med Holmlia moské, Masjid Aisha, som kun tillater menn å komme inn? Er det god integrering? Eller Den Tyrkiske Islamske Union som får tilsendt og lønner imamer fra Tyrkia via det tyrkiske religionsdirektoratet Diyanet.

Mest foruroligende er aktiviteter rettet mot barn i moskeer som følger konservative tolkninger av Koranen. Det er betenkelig at Islamsk Råd Norge som sertifiserer halalkjøtt, ikke har en eneste plan for kvalitetssikring eller sertifisering av hvem som jobber som koranskolelærere eller hvilket pensum som skal følges.

Koranskole kan ikke sammenlignes med kristne søndagsskoler, slik Raja gjør.

Moskeenes koranskoler kan tidvis sees på som “grooming”. Moskémiljøene med konservative syn og handlingsmønster bearbeider unge til å bli gode muslimer, i sin beste intensjon. Men denne bearbeidingen kan i neste omgang - utilsiktet – ende opp med at de blir kuppet av ekstreme elementer. Jeg snakker særlig om tre moskeer, nemlig Holmlia Moské, Tawfiq Islamic Center Oslo og Tauheed Islamic Center som konsekvent nektet å snakke med media, journalister eller forskere og på bakgrunn av det oppfattes som lukket.

Viktig å kartlegge finansiering

Det er viktig å kartlegge hvordan moskeer blir finansert. Undersøkelser i andre land viser at Saudi Arabia er en ivrig aktør, men samtidig med finansieringen stiller de også krav om at mottakeren følger wahhabisme og ansetter en imam som er utdannet der slik tilfellet var med Islamic and Cultural Centre i Brussel (ICC) som driver med The Greate Mosque. I Saudi Arabia er det kun er tillatt med den strengt fundamentalistiske salafist-retningen av islam, ofte også kalt wahhabisme.

Utrop tar ikke til orde for å lage særlover eller tilsyn som bare skal gjelde én religion.

Utrop er skeptisk til at rapporten blir tatt til inntekt for å vedta særlover mot islamske trossamfunn slik Mazyar Keshvari i FrP tok til orde for i en pressemelding. Når Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet bevilger penger til ungdomsorganisasjoner, blir det stilt krav om demokratisk bygd styre, at ungdom er representert og at styrene er kjønnsbalanserte. Men til trossamfunn stilles det ikke slike krav til tross for at styrearbeid er en verdslig oppgave.

Les mer om

 1. Integrering
 2. Utrop
 3. Islam
 4. Trossamfunn
 5. Religion

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Utrop-rapporten om moskeene bidrar til mistenkeliggjøring | Mohsan Raja

 2. VERDEN

  Saudi-Arabia har brukt milliarder på å spre sin ultrakonservative islamske teologi til verden

 3. NORGE

  Vil utvide omstridt tilbud med muslimsk overnattings-«SFO» i Oslo

 4. NORGE

  Her overnatter barn på muslimsk «SFO»

 5. NORGE

  Smilte han for tidlig? Kampen om makten i den somaliske moskeen er likevel ikke over. Nå trues moskeen med søksmål.

 6. NORGE

  Spiser bare egne halalprodukter og vil ikke gå i bursdag med både gutter og jenter