Akk ja, Sylvi Listhaug. Dette er ganske historieløst | Grete Berget

Jeg synes faktisk du kan koste på deg en takk, Sylvi Listhaug. I erkjennelse av at Fremskrittspartiets politikk aldri hadde gitt de goder du og andre småbarnsfamilier tar for gitt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sylvi Listhaug – du er statsråd og blivende mamma. Jeg synes det er flott med en gravid statsråd. Det er vel bare tre kvinner som har gjennomført dette løpet før deg. Men må du være så negativ overfor dem som gikk opp løypa for deg? Feministene – kvinnene som kjempet frem reformene som nå gjør dine valg mulig?

Årtier med politiske kamper

Vi er mange som i årtier tok politiske kamper for å skape en hverdag der småbarnsforeldre kan kombinere barn og jobb; lang foreldrepermisjon, fleksibel permisjon, tidskontoen, fedrekvote, barnehageplass, skolefritidsordning, rett til fri når barn er syke. Vi som har kjempet frem dette – ja, det er de som du Sylvi Listhaug i din blogg nedlatende kaller feministeliten. Det er ganske historieløst.

  • Her introduserer Sylvi Listhaug (Frp) sin nye blogg på Facebook. Det første innlegget ble publisert mandag, og har fått mange til å reagere:

Vet du – for meg er det du kaller feministeliten ensbetydende med et fantastisk engasjement og stort mot.

Det er kraften som ga evnen til å endre for å bedre. Vi husker 80-tallet med 16 ukers permisjon. Vi ga mamma flere permisjonsuker. Fedrene fikk egen tid sammen med barna. I dag er foreldrepermisjonen på 49/59 uker.

Barnehageplass var et uoppnåelig gode, dagmammaer i ulike varianter var et utrygt alternativ. Mange tusen nye barnehageplasser gir en enklere hverdag – med trygge rammer for barna. I dag har de minste elevene skolefritidsordning med lek og læring. Før var det nøkkel rundt halsen og alene hjem etter skoletid.

  • Fra Grete Bergets Facebook-side, publisert 14. november:

Endringen av papparollen

Og tenk hvilken endring papparollen har vært igjennom. Husker dere debatten om 60-timersmannen, om de fraværende pappaene?

Bare to prosent av fedrene tok ut foreldrepermisjon før fedrekvoten ble innført i 1993. Den fikk fart på pappaene – hjem til barna. «Kjærlig tvang» kalte jeg det. Jeg vil ha flere menn bak barnevognene, sa jeg. Fedrene var klare. Etter ett år benyttet 33 prosent av fedrene permisjonen, etter to år var det dobbelt så mange som tok de fire ukene. For en fantastisk reform. Med loven i hånden kan fedre gå til arbeidsgiver og kreve permisjon.

Forandret kvinner og menns hverdag

Fedrekvoten har endret kvinners hverdag som menns hverdag. Den endret hjemmebasen, arbeidslivet og samfunnet – en stille revolusjon fra innerst til ytterst. Og, Sylvi Listhaug – jeg er stolt hver gang jeg møter fedre som er ute og triller barnevogn. De hadde ikke gått der uten fedrekvoten.

Jeg er ganske sikker på at heller ikke du og Espen hadde tatt det som en selvfølge at han skal ta lang permisjon og du en kortere, hvis det ikke var for at andre hadde tråkket veien for dere.

Det var slett ikke noen selvfølge da jeg som gravid statsråd i 93/94 skulle ut i permisjon. Eller var det i det hele tatt mulig for en statsråd å ta foreldrepermisjon? Debatten var både høylytt og nærgående. Mange glemte at pappa også kunne være hjemme og ta ansvaret. Per var 10 måneder hjemme med jentene våre.

Grunn til å takke feministeliten, Listhaug

I dag er det selvfølgelig mulig å være gravid statsråd og ta permisjon. Det er knapt nok oppsiktsvekkende at pappa tar den største delen av permisjonen. Mange andre velger også såkalt utradisjonelt. For muligheten til å velge har økt. Det kan Sylvi Listhaug og familien faktisk takke feministeliten for.

For de ordningene som du og din ektefelle benytter dere av, har ikke kommet av seg selv. For eksempel har det hele veien vært en kamp mot Fremskrittspartiet. Ditt parti har aldri fremmet forslagene. De har knapt nok stemt for dem. Utvidelse av foreldrepermisjonen? Nei. Tidskontoen? Nei. Fedrekvoten? Nei. Flere barnehageplasser? Ikke på 90-tallet i alle fall.

Du og din familie høster fruktene

Akk ja, Sylvi Listhaug. Dette er ganske historieløst. Det er feministene, som du er så imot, som har stått på barrikadene. Kjempet frem goder som også du og din familie høster fruktene av.

For det har handlet om kamp. Pågangsmot. Visjoner. Politisk vilje. Det er så mange modige kvinner som sto på og førte an. Jeg er stolt av det vi fikk til.

Jeg synes faktisk du kan koste på deg en takk, Sylvi Listhaug. I erkjennelse av at Fremskrittspartiets politikk aldri hadde gitt de goder du og andre småbarnsfamilier tar som gitt, og som dere selvfølgelig fortjener.

På Twitter: @greteberget

Les også:

Anni Ritzler er «kjempestolt» av å ha foreldre som har stått i spissen for pappapermutviklingen. Vårt Land har intervjuet Grete Bergets datter og ektemann: Fedre som tar pappaperm får mer likestilte døtre