Debatt

Oslos voksesmerter må håndteres av byene i regionen | Tage Pettersen

  • Tage Pettersen, ordfører i Moss (H)
Moss kommune lokker med bygging av boliger i naturskjønne områder som Sjøhagen og håper at en halvtimes togtur inn til Oslo kan løse noen av hovedstadens fremtidige voksesmerter i forbindelse med den forventede befolkningsveksten.

Frem mot 2040 er det forventet at Oslos befolkning skal øke med 43 prosent. Denne veksten må og kan håndteres av byene utenfor Oslo.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For å få det til kreves det politiske grep. Å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo er et slikt grep.

Den antatte befolkningsveksten er større enn hva infrastrukturen og miljøet i Oslo kan håndtere, og vil skape et stort behov for boliger det ikke er plass til.

For å avlaste Oslo må vi derfor ta i bruk hele Oslo-regionen gjennom å legge til rette for vekst og arbeidsplasser i byene rundt.

En halvtimes togtur

I 2023 er reisetiden mellom Moss og Oslo med tog 27 minutter. Det vil være raskere å ta toget fra Oslo til Moss enn å ta T-banen fra Vestli til Oslo sentrum. Med kortere pendlertid og en snittkvadratmeterpris på bolig som ligger ca. 40.000 kroner under prisene i Oslo, vil Moss kunne avlaste boligmarkedet i Oslo.

Pendlingen til Oslo vil kreve milliardinvesteringer til vei og jernbane hvis den fortsetter å øke.

Det er derfor nødvendig å skape attraktive arbeidsplasser i byene rundt Oslo, slik at familier som etablerer seg her kan finne arbeid lokalt.

Regjeringen kan bidra til dette ved å etablere og flytte arbeidsplasser til disse byene. Et stort antall av de 46.000 statlige arbeidsplassene hovedstaden i dag huser kan og bør flyttes.

Kortreist flytting

Statlige arbeidsplasser er ofte kompetansearbeidsplasser. I dag pendler 640 personer med høyere utdanning ut av Mosse-regionen.

Antallet som tar høyere utdanning øker og dersom vi ikke greier å skape kompetansearbeidsplasser i egen by og fylke vil andelen som pendler ut øke.

Hverken Moss, Østfold eller Oslo er tjent med denne utviklingen. En analyse fra 2016 viste at ved å etablere en ny politihøgskole i Moss med ca. 300 ansatte ble ringvirkningene nærmere 600 årsverk. Det er betydelig for Moss og Østfold.

Å flytte statlige arbeidsplasser langt utenfor Oslo gir utfordringer knyttet til å beholde kompetanse. Å flytte statlige arbeidsplasser til Moss er derimot en kortreist flytting der medarbeidere som ikke ønsker å flytte kan dagpendle mot strømmen; ut av Oslo til Moss.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les også

  1. Storbyene og Østlandet vil tjene mest på ny lærernorm på kommunenivå. Sjekk lærertettheten i din kommune.

  2. Disse kommunene kan bli tvunget til å slå seg sammen

  3. Rygge tilbyr staten å kjøpe flyplass-anlegget

Les mer om

  1. Østfold
  2. Moss
  3. Pendling
  4. Befolkningsvekst