Merkelige tekniske synspunkter fra Bane Nor

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Konserndirektør i Bane Nor Stine Undrum redegjør i Aftenposten 30. desember for katastrofeprosjektet Follobanen til 36,8 milliarder kroner og kommer med noen merkelige tekniske synspunkter.

Hun sier at «strømsystemet» som forsyner togene, ikke er noe problem, men at det er «returstrømanlegget» som er feil dimensjonert.

Normalt skal vel også Bane Nors anlegg betraktes som ett strømsystem hvor energi forbrukes ved akselerasjon og drift i konstant hastighet og genereres ved bremsing av tog. Returstrømanlegget blir derfor en del av det totale strømsystemet og skal dimensjoneres tilsvarende.

Hun hevder videre at det er et stort problem at man ikke kan få til fullskala testkjøring og mener vel således at denne skal avdekke problemene.

Her er det for meg opplagt at dimensjonering av anleggskomponenter skal bestemmes ut fra tekniske beregninger og spesifikasjoner tidlig i prosessen og ikke komme som en overraskelse under idriftsettelsen.

Hun påstår også at det er vanskelig å få nytt utstyr til å fungere med gammel infrastruktur fra mellomkrigstiden. Det er jo dette som er byggherrens, Bane Nors, ansvar. De må derfor spesifisere og tilpasse nytt utstyr slik at det vil fungere i eksisterende infrastruktur. Dette er også en normal teknisk oppgave på svært mange prosjekter og burde heller ikke være umulig for Bane Nor.

Trond Westeren, sivilingeniør elkraft