Nei til vindkraftverk på samenes hellige fjell!

Det er søkt om bygging av et vindkraftverk i fjellområdet nord for samenes hellige fjell Rásttigáisá i Tana kommune i Finnmark.

Det krenker samisk kulturutøvelse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er søkt om bygging av et vindkraftverk i fjellområdet nord for samenes hellige fjell Rásttigáisá i Tana kommune i Finnmark. Hvordan ville nordmenn likt 200 meter høye master foran Oslo domkirke?

Enorme konsekvenser

Utbygger ser små konsekvenser. Reinbeitedistrikt 13 ser enorme konsekvenser. Søknaden splitter lokalsamfunn. Men dette handler ikke om fornybar energi, men om hva høyesterettsdommen på Fosen fastslo da den sa at utbyggingen der var ulovlig, fordi den «krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse».

FNs naturpanel sier at vi må lære bærekraft av urfolk som setter mindre spor i naturen. I et intervju med NRK sier sametingspresidenten Silje Karine Muotka: «Når vi har levd i et område i over 10.000 år, nesten uten å sette spor etter oss, da er jo vi garantister for å sikre nettopp natur- og biologisk mangfold.»

En naturkultur!

Åndelige verdier skal også telle

Naturpanelet fremhever at ikke bare de økonomiske verdier skal telle, men også de åndelige. I naturreligionen er det hellige rommet naturen selv. Fornorskningen har forsøkt å ta livet av den og gjort den skambelagt. Samer er splittet. På tross av alt dette her denne naturreligiøse praksis på merkverdig vis vedvart.

I samisk naturreligion er ikke bare fjellet hellig. Det er relasjonene mellom fjell, vann, stein og annet liv som gjør hele fjellområdet hellig. Ikke ulikt forholdet mellom spir, skip og alter i en kirke.

Mange fjell har status som hellige, men i Skandinavia er det bare ett, Atoklimpen i Sverige. Rett over grensen til Norge er konsesjon gitt til å legge elven fra det hellige fjellet Aahkansnjurhtjie (Kjerringtinden) i rør. Denne bør tilbaketrekkes! Slik NVE bør avslå søknaden om vindkraftverk ved Rásttigáisá, fordi det krenker samisk kulturutøvelse.

Stortinget bør iverksette faglig utredning

«Vi er et land av to folk», sa kong Harald da han åpnet Sametinget i 1997 med en unnskyldning for fornorskingen og oppfordring til myndighetene om å ta et særskilt ansvar. Stortinget og Sametinget bør iverksette en faglig utredning for hvordan samisk kultur med naturreligiøs praksis og hellige fjell skal hegnes om.

Det er på høy tid nordmenn og samer står sammen om å styrke samisk naturkulturutøvelse.

Oppdatert mandag 3. oktober: Ved en feil var tre av forfatterne falt ut da innlegget ble publisert. Alle forfatterne er nå lagt til i byline.