Vi frykter at mennesker i nød lar være å søke hjelp hos Nav

At Nav-kontorer har begrenset åpningstid, betyr ikke at det er stille innenfor dørene, skriver Hans Christian Holte.

Vi kan finne løsninger som varer lenger enn matposene fra organisasjoner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson skriver i Aftenposten 22. november at mennesker i nød går til frivillige organisasjoner fordi velferdsstaten ikke er å få tak i.

Han skriver at Nav-kontorer har korte åpningstider, stiller urimelige krav, og at frykten for at fattige skal få en krone for mye, gjennomsyrer trygdesystemet.

Slik er det ikke. Det vi frykter, er at mennesker i nød lar være å søke hjelp hos Nav.

Vi hjelper mennesker i nød hver eneste dag og kan finne løsninger som varer lenger enn matposene fra organisasjonene som gjør en viktig innsats denne tiden.

Må be om dokumentasjon

Alle kan søke sosialhjelp hvis de ikke greier å forsørge seg selv. De kan blant annet søke om å få dekket utgifter til mat, strøm, klær, lege og viktige medisiner.

Det er også mulig å søke støtte til feiring av høytider som jul. De som er i en nødssituasjon, kan ta kontakt med Nav og søke nødhjelp.

Det er kommunene som har ansvaret for sosialhjelpen, og satsene er veiledende.

Nav ber om dokumentasjon når noen søker om sosialhjelp. Det er ikke fordi vi er mistenksomme, men fordi regelverket krever det. Vi forvalter fellesskapets midler og kan ikke innvilge sosialhjelp uten å dokumentere at den som søker, har behov for det.

Klar forbedring

I høst kom Helsetilsynet med en undersøkelse som viste at mennesker med behov for akutt hjelp strevde med å få kontakt med Nav, fordi mange kontorer hadde begrenset åpningstid og manglet vakttelefon.

Vi har tatt opp dette med kommunene, og det har skjedd en klar forbedring. Mange kontorer har utvidet åpningstidene, og registrerte vakttelefoner har økt fra 42 prosent til 72 prosent.

At Nav-kontorer har begrenset åpningstid, betyr ikke at det er stille innenfor dørene. Der er det planlagte møter med veiledere som stiller forberedt i møter med brukerne våre for å gi målrettet hjelp.

Historiene gjør inntrykk

Den siste tiden har vi hørt historier om mennesker som har opplevd møtene med Nav som krevende. Det gjør inntrykk, både på meg og de mange Nav-ansatte som er opptatt av å ta imot dem som søker hjelp, på en god måte.

Jeg tror og håper at flertallet ikke opplever møtene med oss som vanskelige. Men vi tar historiene vi hører, på alvor og vil bruke dem til å bli bedre i møte med dem som trenger oss.

Velferdssamfunnets sikkerhetsnett gjør Norge til et av verdens beste land å bo i. Krisen vi står i, har ført til debatt om hvorvidt dette sikkerhetsnettet fanger opp mennesker i nød godt nok.

Det diskuteres om satsene for sosialhjelp bør økes, og om arbeidslinjen er for tøff. Dette er spørsmål som politikerne må ta stilling til. Nav må forholde seg til regelverket som gjelder i dag.

Vi skal tåle kritisk søkelys, men det må ikke føre til at de som trenger sikkerhetsnettet vårt, lar være å ta det i bruk fordi de tror det ikke finnes. For det stemmer ikke. Det er hjelp å få hos Nav.