Kritikken fra Märtha Louise er alvorlig og farlig

De retoriske grepene prinsessen velger i dette intervjuet, er oppsiktsvekkende, mener debattantene.

Retorikken kan i verste fall skade både pressen, kongehuset og det norske demokratiet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et intervju som den svenske TV-kanalen SVT publiserte søndag, går prinsesse Märtha Louise langt i å antyde at pressen var skyld i at Ari Behn tok sitt liv. Prinsessen fremstiller det i tillegg som om det var den kritiske medieomtalen som førte til at hun ikke lenger har offisielle plikter på vegne av kongehuset. Hun beskylder også mediene for å trekke frem hudfargen og den seksuelle legningen til hennes forlovede, Durek Verrett.

Dette er alvorlige og unyanserte påstander som det er vanskelig å møte på en konstruktiv måte, og de vitner om manglende forståelse for pressens rolle.

Har valgt å holde en svært høy offentlig profil

Det er lett å forstå at det har vært krevende å leve et liv i offentlighetens søkelys. Men prinsessen har i sitt sivile virke valgt å holde en svært høy offentlig profil. Alle som opererer i offentligheten, må tåle omtale av og kritiske spørsmål rundt sin virksomhet. Og for samfunnet er det helt avgjørende at pressen gjør jobben sin på dette området.

Prinsessen har selvsagt all mulig rett til å kritisere pressen. Særlig viktig er det at redaktører og journalister lytter til personer som står, og har stått, i mediestorm.

Norsk presse har lange tradisjoner for å invitere inn personer som har opplevd medienes søkelys, både i interne møter og til å få publisert sin mening. Mediene deltar mer aktivt enn før i debatten om hvordan de selv fyller samfunnsrollen. Dette er mediene også forpliktet til i pressens egne etikkregler, Vær varsom-plakaten.

Men de retoriske grepene prinsessen velger i dette intervjuet, er oppsiktsvekkende.

Selv er hun et offer som alltid er blitt plaget. Hun er faktisk Norges mest kritiserte person, hevder hun. Og pressen har levert kritikk hele veien, både mot henne selv og hennes partnere.

De få gangene i intervjuet med SVT der hun blir konfrontert med de kontroversielle valgene hun selv har tatt, nekter hun å svare direkte. Hun påstår at uttalelser, primært fra hennes forlovede, er tatt ut av sammenheng, og at pressen har valgt å tegne et entydig negativt bilde.

Kritikken er ikke knyttet til personlighet eller særtrekk

Det hverken prinsessen eller SVT klarer å få frem, er at kritikken mot Durek Verretts mange utspill ikke har kommet fra «pressen», men fra fagfolk på ulike områder, formidlet gjennom pressen. Det må han tåle, gitt at han driver en business hvor han selv, og Märtha Louise, søker offentlighet for å markedsføre seg selv.

Pressens kritiske spørsmål til prinsessen og hennes forlovede er knyttet til virksomhet, uttalelser og rolleforståelse – ikke deres personlighet eller særtrekk. Prinsessens anklager mot norsk presse viser en fullstendig mangel på forståelse for dette skillet.

Det er foruroligende at et medlem av kongefamilien tyr til slike virkemidler

Da nyheten kom i november i fjor om at prinsessen avsluttet sine offisielle oppgaver, ble det understreket fra kongehusets side at det var viktig for å ivareta tillitsforholdet til det norske folk. Det er nettopp dette tillitsforholdet som kan bli skadet av den type retorikk som prinsessen nå bruker. Dette kan bidra til å svekke både pressen, kongehuset og det norske demokratiet.

Når personer i offentlige roller gjør seg til ofre og fremstiller pressen som «de onde», kan det svekke tilliten til redaktørstyrte medier og tilsløre samfunnsdebatten. Det er foruroligende at et medlem av kongefamilien tyr til slike virkemidler.