Debatt

La oss få en delt løsning for Nasjonalgalleriet | Collett, Torp og Vårvik

  • Erik Collett
  • Fredrik A S Torp
  • Kristian Vårvik, Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet
Kampen om Nasjonalgalleriets skjebne fortsetter. Bildet viser en bevaringsmarkering i fjor.

Vi foreslår at Nasjonalgalleriet forblir en del av Nasjonalmuseet, nå med middelalderkunsten naturlig integrert.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Etter åtte år med direkte nedvurdering av Nasjonalgalleriet, meddelte Audun Eckhoff at han hele tiden i sin direktørperiode hadde ment at museet måtte bevares og vise kunst.

«Å rive over de historiske båndene til billedkunstens første og viktigste bygning i Norge var hverken min eller Nasjonalmuseets idé, men Kulturdepartementets i en krevende politisk situasjon tilbake i 2008. Dette er derfor ingen helomvending …»
Men «Nasjonalgalleriets kulturhistoriske betydning har vært lite belyst» kunne han også meddele.

Mye kunne vært annerledes

Men hva er det da blant annet vår aksjon hele tiden så sterkt har forfektet? Er ikke det nettopp at denne bygningen, med sitt innhold, er den mest verdifulle kunsthistoriske beretning i landet?

Tenk om Eckhoff da han ble ansatt som Nasjonalmuseets direktør, hadde hevdet det han sier i dag. Da ville kanskje mye vært annerledes. Det store museet på Vestbanen kunne vært omprogrammert og den historiske kunstens arealbehov inngått i det samlede romprogram i sin nåværende bygning.

På tide å ta fatt igjen

Nasjonalgalleriets skjebne har i den senere tid kommet noe i skyggen av det gigantiske Regjeringskvartalet, overskridelsene for Stortingets unødvendige utbygging og minnesmerket på Sørbråten. Det er nå på tide å ta fatt igjen:

Folket i Kulturhistorisk Museum og nå avgått universitetsrektor Ole Petter Ottersen har ikke ligget på latsiden, men i perioden sterkt fremmet sine respektive arealkrav.

  • Rapport: - Dette gir nytt håp for Nasjonalgalleriet

Tatt i betraktning den voldsomme utbyggingen langs Kr. Augusts gate – egentlig Tullinløkkas nye nordvegg – og det flotte Vikingtidsmuseet på Bygdøy, skulle man forvente at Universitetet var fornøyd. Men nei, nå ønsker det Nasjonalgalleriet stilt til disposisjon.

Sammenslåing og monokultur

Denne formen for sammenslåing og monokultur er vi etter hvert blitt vant til her i landet. Det er ingen god utvikling og heller ikke den beste løsningen for Tullinløkka. Aksjonen ser heller for seg to akser:
Studentaksen går fra Universitetet og over plassen til nybygget for juristene i Kr. Augusts gate.

Kulturaksen krysser og går fra Historisk Museum til Nasjonalgalleriet.
Vi har vist hvordan de to bygningene kan åpnes mot og gi liv til Tullinløkka.

Dette gir en bedre publikumseffekt enn at hele området blir en del av Universitetet.

Landets viktigste kulturikon

Konseptvalgsutredningen for bebyggelsen rundt Tullinløkka ga etter kvalitetssikringen en tredelt konklusjon for Nasjonalgalleriets fremtid: Salg av bygget på det åpne marked, stilt til disposisjon for Kulturhistorisk museum eller forbli som en del av Nasjonalmuseet.

Det første alternativet er uaktuelt. Man selger ikke ut landets viktigste kulturikon!

Man står da igjen med to museale alternativer, eller som det nå er foreslått, et tredje: felles bruk av Nasjonalgalleriet for de to institusjonene, en delt løsning.

Kan vi bli enige om delt løsning?

Norsk kunsthistorie, som malerkunst betraktet, begynner med middelalderkunsten. Hvis Kulturhistorisk museum deponerer/låner ut denne, ville mye oppnås: de fikk avlastet sitt plassbehov og man oppnår en naturlig overgang til Nasjonalgalleriets historiske samling.

Rent praktisk vil det ikke nødvendigvis skje ved at de to museene blir fysisk tildelt hver sine etasjer. Nasjonalgalleriet skal stadig være en del av Nasjonalmuseet, nå med middelalderkunsten naturlig integrert. Dette er en god plan!

Nasjonalmuseets nye styre skal etter ferien behandle planen. Kulturhistorisk museum har åpnet for dialog. Det er viktig at en realistisk kunstfaglig løsning nå fremmes for departementene og politikerne på Stortinget. Vi skulle tro at en delt løsning ville være en lettelse for politikerne.

Kan vi bli enige om dette?

Interessert i å lese flere artikler om Nasjonalgalleriets skjebne? Her er et par forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kultur
  2. Utbygging
  3. Kunst
  4. Nasjonalgalleriet