Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape | Mathilde Fasting

Mange unge mennesker må kunne se for seg en fremtid i næringslivet, skriver Mathilde Fasting: Nærbutikken er like mye næringslivet som high-tech-bedriften.

Nordmenns holdninger til næringslivet er lite positive. Det er alvorlig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den 1. juni kom Finn.nos jobbindeks. Den viser at halvparten av alle som jobber i privat sektor, ønsker å jobbe i offentlig sektor. Bare én av tre i offentlig sektor ønsker å finne jobb i privat sektor. Det er bra at undersøkelsen viser at offentlig sektor representerer trygghet, attraktive arbeidsplasser og konkurransedyktige lønnsbetingelser, men det er et tankekors at ikke flere ønsker å jobbe i privat sektor.

Mathilde Fasting jobber som idéhistoriker og siviløkonom i tankesmien Civita.

Finn.nos jobbindeks er et speilbilde av flere undersøkelser som viser at nordmenns holdninger til næringslivet er lite positive. Så kan man spørre om det er så farlig om mange nordmenn vil jobbe i offentlig sektor, og har et negativt inntrykk av bedriftene og næringslivet? Jeg mener det.

Holdninger påvirker tillit, evnen til verdiskaping, viljen til å satse, legge ned tid og arbeid og ønsker om å bidra.

Lavt omdømme hos unge

I en undersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med dokumentarserien Office-X, ble det avdekket at næringslivet har lavt omdømme hos ungdom mellom 18 og 30 år.

De har liten forståelse for hva som skaper velferd, for sammenhengen mellom hva som skapes av verdier i norske bedrifter, og hvordan denne verdiskapingen henger sammen med den levestandarden og de velferdsgodene vi har i Norge.

Unge mennesker er født og vokst opp i en periode med store oljeinntekter, og offentlige budsjetter har i gjennomsnitt vokst med syv prosent i året de siste 20 årene. Antallet offentlig ansatte har tredoblet seg siden 1970-tallet.

Det er lenge siden nordmenn har fått føle avhengigheten av et velfungerende næringsliv utenom oljesektoren.

Myten om «griske rikinger»

I skrivende stund arbeider fire unge mennesker med Office-X. Deres oppdrag er å forklare og finne ut om det er noen sammenheng mellom verdiskaping, arbeid og velferd.

Unge mennesker tror nemlig ofte at velferd er noe man får, ikke noe man må arbeide for å skape. Mange tror også at næringslivet styrer Norge og skaper verdier til «griske rikinger,» ikke at de bryr seg om sine ansatte, tar ansvar og skaper verdier for felles velferd gjennom produksjon av varer og tjenester og skattebetaling.

Unge mennesker er fremtiden, og vi har ikke plass til alle i offentlig sektor. Dessuten en stor og levende privat sektor helt nødvendig for å finansiere velferden. Derfor er det nødvendig at mange gjør en innsats i privat sektor, som ansatte, ledere og gründere.

Betydningen av private bedrifter preller av

Selv om Erna Solberg i årets nyttårstale understreket betydningen av norske private bedrifter, ser det ut til at det preller av. Hun forklarte, med enkle ord, sammenhengen mellom verdiskaping, arbeidsplasser og gode velferdsordninger, og hun understreket hvor viktig denne forståelsen er når oljesektoren etter hvert får mindre betydning i norsk økonomi.

Det er mennesker som jobber i privat sektor, som ansatte, gründere, ledere og eiere, som er drivkraften for å skape verdier og arbeidsplasser.

Vi trenger selvsagt offentlig sektor. Den tilbyr oss velferdstjenester som vi trenger. Men vi lever ikke av staten alene. Næringslivet er motoren, uansett hvor mye offentlig sektor bidrar og utfører av tjenester.

For eksempel er det slik at om helse- og omsorgssektoren fortsetter å arbeide på samme måte som i dag, vil vi, frem mot 2040, måtte ha over én million ansatte i sektoren. Alle ungdommer som går ut i yrkeslivet, vil måtte velge en jobb i helse- og omsorgssektoren for å dekke behovet.

Det sier seg selv at det hverken er mulig eller ønskelig. Som Martin Sandbu sa på Abelias årskonferanse i begynnelsen av juni: Staten må være smart, smidig og kompetent. Det betyr at offentlige arbeidsplasser i fremtiden ikke er så sikre som de har fremstått som hittil, men de kan og bør være attraktive.

Unge må se for seg en fremtid i næringslivet

Fordi næringslivet, altså bedriftene, produserer varer og tjenester vi trenger, ansetter mennesker, betaler skatt og skaper verdier, er det alvorlig når holdningene er så lite positive.

Et samfunn som mangler en fundamental forståelse for og anerkjennelse av privat næringslivs funksjon og bidrag, er ikke et samfunn som klarer å skape verdier, og som evner å sikre en god velferd og levestandard i fremtiden.

Unge mennesker må ikke bare forstå hva næringslivet er og bidrar med. Mange av dem må også kunne se for seg en fremtid i næringslivet.

Som en av Office-X-deltagerne fikk forklart da hun besøkte Joker på Senja: Nærbutikken er like mye næringslivet som high-tech-bedriften, vindusprodusenten, frisøren, fiskeren, matvareprodusenten og alle andre som er jobber i privat sektor. De bidrar alle til verdiskapingen i Norge.

Oppdatert: Denne setningen er endret fra «Bare én av fem i offentlig sektor ønsker å finne jobb i privat sektor.» til «Bare én av tre i offentlig sektor ønsker å finne jobb i privat sektor.»

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter