Debatt

Stilling ledig som vaktbikkje | Gjellebæk og Hansen

  • Wenche Charlotte Hansen
    Enhetsleder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold)
  • Camilla Gjellebæk
    Stipendiat og fagansvarlig for videreutdanning i brukermedvirkning, digitalisering og etikk, Høgskolen i Østfold

Hvem stiller de kritiske spørsmålene når ikke mediene gjør det?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
At myndighetene ikke har fulgt opp sykepleiemangelen, overrasker ikke. Medienes mangel på bidrag til et mer nyansert og problematiserende situasjonsbilde forundrer, skriver Wenche Charlotte Hansen og Camilla Gjellebæk.

Antall årsverk i helse- og omsorgstjenester må økes med 35 prosent frem mot 2035 (SSB), og i 2018 manglet 5500 sykepleierårsverk (Nav). Kritisk presse er viktig i demokratier, særlig i krisesituasjoner. Vi stiller spørsmål ved utfordringsbildet mediene skaper i pandemisituasjonen.

Språk skaper virkelighet. I kriser har befolkningen ekstra stor tillit til myndighetene, samtidig som pressen støtter opp om myndighetens strategi. Forskning på norsk mediedekning ved tidligere pandemier viser at mediene forholdt seg til myndighetenes virkelighetsbilde, selv da sykdomsutviklingen tydet på at myndighetene burde nedjustert alarmen.

Stillhet fra mediene

Medieoppslagene har vært for snevre. Riktignok ble bemanning, nærmest i en bisetning, nevnt som den største utfordringen. Oppfølgingen av den største utfordringen måtte vike for løpende orientering om antall ankomne munnbind, mangel på testutstyr og intensivsengeplasser.

At myndighetene ikke har fulgt opp sykepleiemangelen, overrasker ikke. Medienes mangel på bidrag til et mer nyansert og problematiserende situasjonsbilde forundrer.

Hvem skal ivareta pasientene, i eller uten intensivseng, med eller uten respirator? Hvem skal følge opp behandling og yte sykepleie til multisyke pasienter på sykehjem, i omsorgsboliger og i hjemmesykepleien? Hvor er spørsmålene om kompetanse og kapasitet i sykepleietjenesten, og hvor er spørsmålene om myndighetenes løsning på sykepleiemangelen?

Den fjerde statsmakt for fall?

Å utelate perspektiver handler om makt. Mediene omtales som den fjerde statsmakt for sin rolle som kritiker relatert til andre statsmakters politikk og maktutøvelse. Er den lite kritiske pennen tegn på at rollen som den fjerde statsmakt står for fall?

Kan vi forvente at mediene bidrar med kritiske spørsmål når helse- og omsorgsministerens erkjenner behovet for et sykepleierløft? Kan vi forvente at mediene minner ansvarlige politikere på deres løfter og valgprogram? Kan vi forvente at mediene er uavhengig av myndighetene, og at de tar oppgaven
som vaktbikkje for folk og samfunn?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Sykepleie
  3. Bemanning
  4. Koronaviruset