Debatt

Dopsalg kan ikke få dominere i noe boligområde slik det gjør på Grønland | Berit Jagmann

 • Berit Jagmann
  Berit Jagmann
  Leder, Grønland beboerforening
Vi tror at med god belysning og en flott park med mulighet for ulike aktiviteter for både barn, unge og voksne, vil ikke området lenger fremstå som så attraktivt for dopselgerne og deres kunder, skriver Berit Jagmann (bildet).

Vi må sikre at våre barn og unge ikke skal vokse opp med dopsalg og kriminalitet som en normal del av hverdagen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg takker Olve Hagen Wold for hans innlegg «Vaterlandsparken er perfekt for narkotikakriminalitet» i Aftenposten den 19. februar som gir meg en god anledning til å svare.

Jeg tolker innlegget hans ironisk og velger derfor ikke å argumentere så mye mot ham. Jeg vil heller si noe om området og mulig fremtidig bruk.

Prosjekter som skaper trygghet

Vaterlandsparken er en liten «ny» park, fra 1994, som ligger på vestsiden av Akerselva, mellom Oslo Plaza, Spektrum og Brugata.

De siste to årene har parken vært fylt av ulike aktiviteter, blant annet svelekafé og dyrking av blomster og grønnsaker i regi av bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo, Hagecrew og Spirende Oslo.

Nå i vinter er det blant annet en egen sjakkbod. Mange flotte ungdommer har hatt sommerjobb i parken. Det er bra prosjekter som skaper trygghet og trivelige omgivelser for alle.

Narkosalg

På østsiden av elven går Nylandsveien i en betongbro over friområdet ved siden av Olafiagangen, som sammen med området under broen ble rehabilitert av Snøhetta i 1996–97. Det føles lenge siden.

Området under broen.

Det er dette området på østsiden av elven, under broen, som har vært mye brukt til narkosalg. Her er det et annet klientell enn de tunge rusavhengige fra Plata. De holder til i området rundt Brugata og utenfor Frelsesarmeens Fyrlyset i Urtegata.

Selgerne under broen er i hovedsak unge menn/gutter, de fleste fra andre steder av byen eller andre byer og noen uten lovlig opphold i Norge. Det ser ut til at det har vært en utvikling med mer vold og aggressivitet de siste årene i denne gruppen, men det har ikke skjedd noe dramatisk den siste tiden.

Kjøperne kommer fra hele byen, trolig også pene menn fra Frogner.

Vi som bor i området, tror ikke det er naturgitt at narkosalg skal foregå i dette området. Det har ikke alltid vært sånn.

Tiltak for barn og unge

I en høring om hva området under broen skal brukes til, ga et overveldende flertall av alle høringsuttalelser uttrykk for at området måtte prioriteres til tiltak for barn og unge – Super Grønland.

Les også

Med ballbinger, skøytebaner og klatreanlegg skal de løfte et av byens mest belastede områder

Vi tror at med god belysning og en flott park med mulighet for ulike aktiviteter for både barn, unge og voksne, vil ikke området lenger fremstå som så attraktivt for dopselgerne og deres kunder.

Slik kan området under broen bli.

Når man tar det «nye området» under broen i bruk, vil vi være helt avhengige av en felles innsats mellom politi, kommune og frivillige organisasjoner. Vi må forhindre at selgerne og deres kunder trekker lenger inn i bebyggelsen på Grønland.

Men hvor skal de dra? Det ikke beboerne på Grønland sitt problem.

Selgerne vil nok trekke til andre sentrale områder, hvor de kan gjemme seg litt, men ikke for mye. Området rundt Oslo S og nederst på Karl Johan fremstår som aktuelt.

Ikke dominere boligområde

Det som imidlertid er viktig, er at dopsalg ikke kan få lov til å dominere i noe boligområde slik det har gjort og gjør på Grønland, det være seg østkant eller vestkant.

Vi må sikre at våre barn og unge ikke skal vokse opp med dopsalg og kriminalitet som en normal del av hverdagen. Det er ingen offentlig oppgave å legge til rette for salg og bruk av illegale rusmidler.

Dette handler om noe helt annet enn å ivareta tunge rusavhengig på en bedre måte.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Grønland
 2. Narkotikapolitikk
 3. Barn og unge
 4. Byutvikling
 5. Oslo