Debatt

Kort sagt, tirsdag 14. april

  • Debattredaksjonen

Æresretten. Saksbehandling i plan- og bygningsetaten. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Æresretten og mangel på kontekst

Medlem av Forfatterforeningens Æresrettsutvalg, professor Jørn Øyrehagen Sunde, gjentar i Aftenposten 3. april sin rapports konklusjoner om at Æresretten i 1945 brøt med «grunnleggende rettsstatsprinsipper».

Problemet med «Æresrettsutvalgets» rapport og Sundes forsvar av den, er at slike karakteristikker, som juridisk sett er langt fra entydige, mangler kontekst og ender ute av proporsjoner. I nyere tid har Norge gjentatte ganger blitt dømt av Den europeiske menneskerettsdomstolen for brudd på Menneskerettskonvensjonen, men de færreste vil dermed kaste om seg med påstander om at Norge bryter «grunnleggende rettsstatsprinsipper».

Med vår tids mål, trygt forankret i 2020, ville det overraske om man ikke fant «feil» ved fortidens prosesser. Men slikt rammer stort sett alle prosesser som fant sted i en ekstraordinær historisk situasjon etter krigen, innen organisasjonslivet, innen stats- og tjenestemannslivet og i det strafferettslige landssvikoppgjøret. Dermed felles også skarpe dommer over fremstående juristkollegaer som tok del i disse prosessene, og som med nåtidsøyne stemples for å mangle grunnleggende rettsbevissthet.

Det å påstå at forhold bør betraktes som «rettsstatsbrudd», tilhører en større faglig diskusjon som helt mangler i utvalgets rapport. Det er synd, for også rapporten inngår i en kontekst. Den leverer hva styret i Forfatterforeningen ønsket seg for å legitimere den særdeles ukloke beklagelsen fra 2018.

Trond Solvang, professor dr. juris, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo


Saksbehandlingen går unna

I Aftenposten 7. april etterlyser Håvard Snellingen raskere saksbehandling i plan- og bygningsetaten som et ledd i å bidra til å holde hjulene i gang i byggenæringen. Denne bekymringen deles av flere. La meg derfor berolige.

Norsk Kommunalteknisk Forening organiserer hele kommunalteknisk sektor i Norge. Vårt nettverk av byggesaksbehandlere melder at saksbehandlere over hele landet jobber iherdig for å ta unna byggesøknader.

Som følge av bevegelsesrestriksjonene som er innført, jobber nå også byggesaksbehandlere i stor grad på hjemmekontor. En sideeffekt av dette er redusert tid som brukes til kundebehandling over disk samt befaringer. Dermed opplever mange at de faktisk får tatt unna flere byggesaker enn ellers. Bildet er derfor at restanser snarere tas ned enn at saksbehandlingstiden øker (det er unntak). Videre er byggesakskontorer over hele landet opptatt av dialog med entreprenører for å kunne omprioritere oppgaver for å få i gang større prosjekter.

Med andre ord: Det jobbes målbevisst for å bidra til å holde norsk økonomi i gang så langt det lar seg gjøre. Det handler kort og godt om å opprettholde og på sikt reetablere arbeidsplasser, slik at alle de tusener som nå er permittert eller oppsagt, så fort som mulig kommer tilbake i jobb.

Rune Aale-Hansen, administrerende direktør, Norsk Kommunalteknisk Forening


Plan- og bygningsetaten leverer på hjemmekontoret

Håvard Snellingen hevder i Aftenposten 7. april at manglende kapasitet i Plan- og bygningsetaten skaper ekstra utfordringer i koronasituasjonen for byggebransjen. Vi forstår at bransjen som resten av samfunnet, er bekymret i denne situasjonen. Men her bommer Snellingen.

Saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten er på tilnærmet normalt nivå, selv om situasjonen er unormal. Det er hittil ingenting som tyder på at koronasituasjonen nevneverdig har påvirket tiden vi bruker i vår saksbehandling. Dermed kan vår kapasitet neppe være årsaken til permitteringer som nå skjer i bransjen.

Samlet sett produserer Plan- og bygningsetaten omtrent like mange saker ut som blir sendt inn, og vi har heller ikke sett en nedgang i innkommende saker. Vi kan love at vi gjør vårt aller beste for å løse utfordringer og finne gode, alternative løsninger for kundene våre.

Mange vil bygge i Oslo, og vi har en stor portefølje av byggesaker. Dette er en kontinuerlig utfordring, vi setter derfor stor pris på at bransjen leverer komplette saker. Som alltid er saksbehandlingstiden mest påvirket av om vi må etterspørre opplysninger og dokumentasjon i en sak, korona eller ikke korona.

Når det er sagt, har mange av våre medarbeidere, akkurat som ellers i samfunnet, barn som trenger hjelp og tilsyn. Likevel står de ansatte på for å få sakene gjennom. Det er jeg stolt av, og jeg håper at bransjen også finner gode løsninger i en vanskelig situasjon for samfunnet.

Siri Gauthun Kielland, direktør, Plan- og bygningsetaten

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Koronaviruset
  3. Æresretten
  4. Økonomi