Er det politiets oppgave å sørge for at Koranen kan bli skjendet?

  • Jørgen Lorentzen
Fanny Bråten i Sian rev sider ut av Koranen under «krenkefesten» på Eidsvolls plass i Oslo lørdag.

Det må finnes andre løsninger.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Åpenbare rasistiske demonstrasjoner og koranbrennende provokasjoner har gått seg fast i et ytterliggående spor i flere land i Europa. Vi har sett opptøyer i Malmö og nå de siste dagene i Bergen og Oslo. Lørdag rev Sian-profilen Fanny Bråten i stykker og spyttet på sider fra Koranen foran motdemonstrantene.

Er det politiets oppgave å sørge for at Koranen kan bli skjendet eller brent?

I løpet av noen få dager har vi vært vitne til vellykkede provokasjoner fra Sian (Stopp Islamiseringen av Norge). Organisasjonen har fått det akkurat slik de har villet. De har skreket ut sitt hat mot innvandring og islam, blitt godt beskyttet av politiet og skapt det kaos de var ute etter.

Resultatet er blitt slåsskamper mellom politi og anti-Sian-demonstranter, mens Sian-provokatørene er blitt brakt trygt i sikkerhet av politiet.

Jørgen Ludvig Lorentzen, kjønnsforsker. Han er leder i Stiftelsen Hedda, en organisasjon som jobber med kunstneriske prosjekter med fokus på likestilling, demokrati og menneskerettigheter.

Det samme mønsteret har vi sett andre steder, hvor koranbrennende aktiviteter har ført til store opptøyer og mye hærverk. Enten det er Rasmus Paludan fra det danske rasistpartiet Stram Kurs, eller Nordisk motstandsbevegelse, som nylig ble frikjent for å heise naziflagg i Kristiansand.

Trussel mot demokratiet

Denne type aksjoner som Sian driver med, fører ikke til annet enn en eskalerende radikalisering på begge sider. Ytterliggående grupper stimulerer hverandre i en slags dødsdans om retten til å utføre sine voldshandlinger.

Å kaste stein på politiet er vold. Å rive i stykker Koranen er også vold: vold mot litteraturen, mot den gruppen som har dette som sin hellige bok, og det er i ytterste konsekvens vold mot den guden som millioner av mennesker tilber. Begge grupper er villige til å sette demokratiske spilleregler til side og er i sin konsekvens en trussel mot demokratiet.

Karsten Aase-Nilsen hadde lørdag en meget presis kronikk i Klassekampen, hvor han viser til tysk lovgivning og rettspraksis og muligheten for å tenke at også demokratiet i seg selv har «rett på selvbeskyttelse». Dette er høyst relevant i denne sammenhengen.

Det er ikke ytringene Sian er ute etter å fremme, det er bråk og uro for derigjennom å vise at unge muslimer er noen ramp. Dermed er det korrekt som Aase-Nilsen påpeker, at vi må vurdere om eksisterende lovgivning gir tilstrekkelig beskyttelse til de mennesker og grupper som utsettes for rasistenes hån.

  • Se bilder fra Sians demonstrasjoner de siste ukene:

Beskyttelse av menneskeverd

Politimester Beate Gangås påker i en kronikk i Aftenposten fredag at domstolen har frifunnet i «to saker hvor politiet mente at henholdsvis Den nordiske motstandsbevegelse og Sian hadde fremsatt hatefulle ytringer».

Agder lagmannsretts dom i saken mot Den nordiske motstandsbevegelse betyr i sin ytterste konsekvens at den norske rasismeparagrafen (straffelovens paragraf 185) kun kan anvendes mot ytringer som rammer personer, og ikke grupper eller institusjoner.

Den tilsvarende bestemmelse i den tyske straffeloven (paragraf 130, paragrafen om «hets mot folkegrupper») rammer betydelig bredere og har blant annet hjemlet forbud mot et 40-talls voldelige neonazigrupperinger.

Les også

Politimester Beate Gangås: Hvorfor tillater politiet Sian å spre et hatefullt budskap? La meg forklare.

En annen tolkning av vår egen paragraf 185 ville kunne hindre Sian eller Nordisk motstandsbevegelse i å gjennomføre provokasjonene. Dette dreier seg ikke om innskrenkninger av ytringsfriheten, men om vern av minoriteter med rett på beskyttelse av sitt menneskeverd, og til syvende og sist et vern av selve demokratiet.

Politiet som koranbrennere?

Et annet spørsmål som absolutt må stilles, er om det er politiets oppgave å stille opp med store ressurser for å beskytte en håndfull rasister hvis hovedmål er å skape bråk.

Jeg har selv deltatt i mange demonstrasjoner og stått på mange stands gjennom årene og informert politiet om dette, men har ikke trengt politiets beskytte av den grunn. Politiet bør vurdere en helt annen strategi: Gå i dialog med Sian og gi dem rett til å gjennomføre sin demonstrasjon i påvente av en endret rettspraksis, men presisere at politiet har andre og viktigere oppgaver å ta seg til enn å være til stede ved deres demonstrasjon.

Mine antagelser er at da kommer Sian aldri til å gjennomføre sine provokasjoner.

Bør ikke delta

Dette spørsmålet er det Kai Spurkeland ved Oslo politidistrikt burde stille seg når han i Klassekampen 27. august sier at han anser det for å være politiets oppgave å beskytte «retten til å la Koranen brenne helt ut».

Hvem er det da som i realiteten lar Koranen brenne helt ut, foruten politiet selv, hvis Sian aldri ville finne på å gjøre det uten at politiet står rundt dem som en beskyttende mur? Det er på ingen som helst måte rett, men også politimester Beate Gangås må se hvordan det blir mulig for sinte ungdommer som føler seg krenket, at også politiet blir et legitimt mål for deres protester.

Det er neppe det hverken politiet eller vi andre ønsker at politiet skal være. Derfor må også politiet søke andre måter for å hindre at denne type provokasjoner fortsetter. Én måte er rett og slett ved ikke å delta.

  • Aftenpostens nyhetspodkast Forklart:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter