Koronaviruset spres via spytt og sekret. Luftsmittetiltak må gjennomføres. | Bjørg Marit Andersen

  • Bjørg Marit Andersen
På grunn av stor smittsomhet og alvorlig sykdom vil jeg innstendig be helsemyndighetene om å etablere luftsmittetiltak ved mistanke om eller sikker covid-19-smitte, skriver tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen.

Det robuste koronaviruset lever trolig i tørt miljø i mange døgn og kan virvles opp i luften igjen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er velkjent at ved kraftig hoste og nysing kan partikler og dråper slenges ut i rommet, 4-6 meter fra en person (1).

Mengden av koronavirus i spytt og sekret fra øvre luftveier øker raskt de første fem sykdomsdagene og når høye verdier, mer enn 1000 ganger høyere enn det man påviste ved sars-utbruddet i 2003, som vist i en tysk studie (2).

Studien av ni pasienter med milde forløp av koronavirus viste et høyt virusnivå på 7,11 x 10^8 viruskopier (RNA-kopier) pr. halsprøve.

Les også

Direktestudio: Se siste nytt om koronaviruset

Store mengder virus

Det var rask produksjon av store mengder virus i øvre luftveier (nese, munn og hals), og disse ble spredt effektivt med spytt og sekret ut i rommet, særlig i første sykdomsuke. Dette skjer til og med ved vanlig pust uten hoste, blir det antatt.

Selv etter at pasientenes immunforsvar kommer i gang 6-12 dager etter start av infeksjonen, blir ikke virusmengden redusert i halsprøver fra pasientene.

Forfatterne skriver at kunnskap om stor spredning av virus fra spytt bør føre til endringer av dagens definisjoner på sykdommen og reevaluering av tiltak mot smitte.

Les også

Mirakelet i Sør-Korea. Hvordan klarte de å bremse virusspredningen så raskt? | Biljana Stangeland

Forurenser hele pasientrommet

Koronaviruset forurenser hele pasientrommet, som dører, sengekanter, brytere, vinduer, vask, stetoskoper, toalett og så videre. Og til og med så høyt opp som ved luftuttaksviften, som vist i en ny studie av tre pasienter i Singapore (3). Effektiv romdesinfeksjon medførte fjerning av virus.

Det robuste koronaviruset lever trolig (som andre koronavirus) i tørt miljø i mange døgn og kan fra overflater virvles opp i luften igjen (re-aerosoliseres). Luftsmitte er dokumentert for flere nært beslektede koronavirustyper, som sarsvirus og mersvirus.

På grunn av stor smittsomhet og alvorlig sykdom vil jeg innstendig be helsemyndighetene om å etablere luftsmittetiltak ved mistanke om eller sikker covid-19-smitte, for å verne andre pasienter mot smitte og for å hindre smittespredning i befolkningen på en bedre måte enn i dag.

Dette medfører et høyere og bedre smittevernnivå enn dagens «en meter fra pasienten».

Les også

Ikke alle koronasyke skal ha intensivbehandling. Vi må prioritere dem med størst nytte.

Meget aktiv smittekilde

Dessuten må hosting og nysing i albuekroken revurderes, da denne metoden ansees som en direkte og meget aktiv smittekilde som man kan gå med i flere dager, og som kan føre til spredning av virus til luft og flater. I stedet anbefales et «lager» av engangs tørkepapir i lommen.

Etter bruk kastes det direkte i søppel eller plastpose, med god håndhygiene etterpå. Uventet nys eller host kan stoppes med hånden, som vaskes eller desinfiseres på vanlig måte.

Hånddesinfeksjonsmidler – flytende eller som tørk – er effektive mot viruset, det samme er god håndvask. God personlig hygiene og rene klær er viktige virkemidler mot koronavirus.


Kilder:

(1) Bourouiba et al. J Fluid Mech, 2014.

(2) Wølfel et al. 2.3.2020

(3) Ong et al. JAMA 4.3.2020