Debatt

Skoledebatt med billig retorikk og uimotsagte oppfordringer til narkotikalovbrudd. Jeg måtte gripe inn. | Knut Jørgen Kopperud

  • Knut Jørgen Kopperud
    Rektor, Kongshavn videregående skole
Det er viktig at skolen ikke abdiserer fra sitt ansvar for demokratiopplæringen, mener Knut Jørgen Kopperud, rektor ved Kongshavn videregående skole.

Jo, Sondre Hansmark: Rektorene bør delta i demokratiundervisningen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er høytid og alltid spennende når dyktige ungdomspolitikere kommer til skoler over hele landet for å delta i debatt og valgtorg. Dette er et viktig element i skolens demokratiopplæring.

Elevene får mulighet til å orientere seg om de ulike politiske partiene og de får erfare hvor enkelt det er å stemme. Angrer de på valget de gjør, kan de ta et nytt ved neste valg, om to eller fire år.

Jeg er helt enig med Unge Venstre-leder Sondre Hansmark i at utestengelse eller sensur av ytringer fremstår som et paradoks når dette skjer i tilknytning til demokratiopplæringen. Det bryter med selve formålsparagrafen i skolen hvor opplæringen i demokrati og medborgerskap er grunnleggende.

Ingen ble sensurert

Når det er sagt, er det helt avgjørende at lærere og rektorer nyanserer, forklarer og korrigerer billig retorikk som ofte kommer som «onelinere», på rim eller i dikts form fra politikerne. Selv om ungdomspolitikerne bidrar til at elever lærer om politikk, er det ikke slik at skolens ansvar for demokratiopplæring blir borte – det er motsatt.

Unge Venstre har med seg pins (bildet), plakater og klistremerker til skolevalgene.

I debatten på Kongshavn videregående skole 28. august ble ingen sensurert eller utestengt. Det var imidlertid ikke en mer human ruspolitikk og argumenter for å stoppe straff av rusavhengige som ble fremhevet av den halvparten av debattpanelet som frontet legalisering av cannabis.

Alle voksne med en viss analysekompetanse forsto at budskapet som ble solgt av partiene, var at alle skulle få nyte en «joint» når de måtte ønske det og at cannabis bare er digg og gøy.

Les også

«Uskikkelighetstrend» blant unge over hele landet

Horrible utsagn

Særlig i vårsemesteret får jeg besøk av elever som søker om utvidet fraværsgrense på grunn av en vanskelig livssituasjon. Ofte er dette gutter og jenter som strever psykisk. I noen tilfeller har cannabis hatt en rolle i utviklingen av disse lidelsene. At utvikling av psykose og angstlidelser er forbundet med bruk av cannabis, er det solid forskningsmessig dekning for.

Det er likevel helt riktig som Hansmark påpeker, at selv om noe er forbudt skal ikke det hindre noen i å argumentere for hvorfor forbudet er urettferdig. Jeg ble imidlertid overrasket over fraværet av argumentasjon i gårsdagens mest horrible utsagn fra en av debattantene: «Vi skal legalisere hasj og vi skal til og med gjøre det tax-fritt!»

I en sal fylt med 16-18-åringer er det ikke tvil om at dette av veldig mange ble tolket som en godkjenning av og et forsøk på legitimering av bruk av cannabis også blant barn.

Les også

Willy Pedersen: Vi må snakke mer om cannabis

Ikke abdisere fra ansvaret

Med ansvar for en rusfri skole og for en god demokratiopplæring av mine elever, var jeg nødt til å ta ordet på slutten av debatten for å presisere følgende for både elever og debattanter:

1. For det første at narkotika er ulovlig. 2. For det andre at skoler er rusfrie arenaer.

Så jo, Sondre Hansmark – i møte med dyktige, men i flere tilfeller umodne, debattanter er det viktig at skolen ikke abdiserer fra sitt ansvar for demokratiopplæringen.

Problemet med skoledebattene er først og fremst at elever lytter til uimotsagte og mer eller mindre direkte oppfordringer til lovbrudd fra ungdomspolitikerne. Blir ikke dette korrigert, bidrar det til økende forakt for politikere. Det er ingen tjent med.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Narkotikapolitikk
  2. Cannabis
  3. Skole og utdanning
  4. Ytringsfrihet