Det er tvil og begås feil i urovekkende mange utlendingssaker

Pål Nesse (t.v.) og Brynjulf Risnes håper tingrettens dom i Mustafa Hasans sak ikke ankes.

Langt flere saker i Utlendingsnemnda (UNE) bør avgjøres i et nemndmøte.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 24. august forsvarer Johan Berg arbeidet sitt som nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE). «Saken om Mustafa Hasan debatteres på gale premisser», mener Berg.

Slettes ikke, mener vi.

Det er selvfølgelig uakseptabelt at Berg møtes med personangrep og trusler i sosiale medier. Men medieoppmerksomhet avgjør neppe UNEs saker.

Les også

BAKGRUNN: Mustafa Hasan (18) får prøvd saken sin på nytt: – Jeg er veldig glad

Tvil og feil i utlendingssaker

En vesentlig del av debatten om Hasan var solid forankret i faglig opposisjon til både prosessen og konklusjonen i UNE. Den debatten må jo Berg, som er en offentlig beslutningstager, tåle. Selv om mange har vært involvert i forarbeidet.

UNE hevder selv at de har en bred skjønnsmargin, som i vurderingen av «innvandringsregulerende hensyn» – som også kan håndteres ulikt av den enkelte nemndleder. Domstolene konkluderer imidlertid ofte at UNE utviser et urimelig strengt skjønn i forhold til lovgivers intensjon.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) erfarer at der vi engasjerer oss, får vi omgjøring i vel 50 prosent av sakene der vedtak fattes i Utlendingsdirektoratet (UDI) eller UNE. Der vi tar saker helt til domstolene, ender omtrent 60 prosent med
et annet resultat.

Det viser med all tydelighet at det både er tvil og begås feil i et urovekkende høyt antall utlendingssaker.

Bør avgjøres i nemndmøte

Nettopp derfor mener vi langt flere saker i UNE bør avgjøres i et nemndmøte. Beslutningen bør fattes av tre nemndmedlemmer i fellesskap, ikke av nemndleder alene, slik Berg besluttet i Hasan-saken, men der tingretten mente hans konklusjon var gal.

Noas har en konstruktiv dialog med UNE og deres nemndledere om våre uenigheter. Så håper vi regjeringens særdeles mangelfulle forslag til justeringer i UNE bedres betraktelig. Og det samme med rettssikkerheten.

I mellomtiden krysser vi fingrene for at tingrettens dom i Mustafa Hasans sak ikke ankes.