Kina kommer best ut av krisen i Ukraina

  • Jo Inge Bekkevold
    Seniorforsker, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole
  • Henrik Stålhane Hiim
    Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole
  • Øystein Tunsjø
    Professor og leder av sikkerhetspolitikk i Asia-programmet, Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole
Kinas president Xi Jinping, her avbildet under et videomøte med Russlands president Vladimir Putin i desember i fjor.

Når risikoen for krig i Europa øker, står USA i spagat mellom sine to flanker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor Øyvind Østerud hevder i en kronikk i Aftenposten at alle taper på en konflikt i Ukraina. Vi vil derimot minne om at krisen er gunstig for ett land: Kina.

Det er det to hovedgrunner til.

USA er distrahert

For det første blir USA mer opptatt av sin europeiske flanke.

USA har tydelig signalisert at et voksende Kina – ikke et Russland i relativ tilbakegang – er landets viktigste utfordrer. Hvis USAs militære ressurser og oppmerksomhet trekkes mot Europa, vil det tjene Kina.

Kina kan utnytte handlingsrommet som oppstår når USA er distrahert av en konflikt, for eksempel til å legge sterkere press på Taiwan. Invasjon er neppe er aktuelt, men Kina kan teste Taiwans forsvarsevne ved å trappe opp flyvninger inn i Taiwans luftverssone, eller gjennom større militære øvelser.

For USA vil det være krevende å håndtere en slik situasjon samtidig som en krig i Ukraina utspiller seg.

Innleggsforfatterne: Jo Inge Bekkevold (f.v.), Henrik Stålhane Hiim og Øystein Tunsjø.

Moskvas forhold til Beijing styrkes

For det andre vil konflikten i Ukraina styrke Moskvas forhold til Beijing og gjøre Russland mer avhengig av Kina.

Russisk avhengighet er gunstig for Kina. I USA er det flere som har tatt til orde for å spille «Russlandskortet» mot Kina – med andre ord, tilnærme seg Russland for å balansere økende kinesisk makt.

Selv om en slik manøver uansett ville vært svært krevende, vil en invasjon av Ukraina gjøre den helt umulig.

Kina kan også utnytte Russlands isolasjon til å øke sin handel og investeringer og til å signere nye petroleumsavtaler. I fravær av vestlige konkurrenter kan Kina presse frem gunstige betingelser fra Russland, slik de gjorde etter Ukraina-konflikten i 2014.

Fortelling om Vestens makt i fritt fall

Det strategiske partnerskapet mellom Kina og Russland gir begge landene større handlingsfrihet.

Selv om Kina ikke aktivt støtter Russlands politikk i Ukraina, nyter Russland godt av å ha ryggen til Kina fri. På samme måte gir et stabilt forhold til Russland det lettere for Kina å kanalisere sine ressurser til å bygge sjømakt for å skyve USA ut av Asia.

Kinesiske ledere vil også kunne utnytte krisen i Ukraina på andre måter. Kinesiske medier fremhever at Europa og USA er splittet i synet på hvordan krisen skal håndteres. I kinesisk propaganda vil Ukraina-krisen bli brukt i en større fortelling om hvordan Vestens makt er i fritt fall.

I tillegg kan Russlands krav om innflytelsessfærer legitimere Kinas adferd overfor sine nabostater. En verden der «de sterke gjør som de vil, og de svake gjør som de må», passer Kina godt.

Gevinstene større enn kostnadene for Kina

Ukraina-konflikten og de tette båndene til Russland har riktignok noen kostnader for Kina.

Kina fremstiller seg som en sterk tilhenger av staters suverenitet, og en russisk invasjon vil bryte med dette prinsippet. En tydelig uttalt støtte til Russland kan videre bidra til et svekket forhold til Europa, og særlig til land i Øst-Europa.

I tillegg vil en storkonflikt føre til økonomisk uro. Kina har allerede utfordringer med å håndtere de økonomiske kostnadene av pandemien.

Til slutt vil det passe dårlig for kinesiske ledere om vinter-OL spoleres av en krig.

I sum er likevel de geopolitiske gevinstene av Ukraina-krisen større enn kostnadene for Kina. Derfor vil Kina neppe etterkomme USAs ønske om å hjelpe til med å dempe konflikten.

Hvis krisen fortsetter å ulme videre, men uten å eskalere til en storkrig, kan Kina fortsette å høste gevinster i lang tid fremover. Mens Russland, USA og Europa alle risikerer å tape, har krisen én vinner – Kina.