Debatt

Vaksinepass er ikke autoritært. Det handler om å stille krav.

 • Ivar Vigdenes
  Ivar Vigdenes
  Ordfører i Stjørdal (Sp)
Vaksinepass er et målrettet tiltak jeg mener myndighetene bør vurdere avgrensning og innretning av frem mot neste tiltaksperiode, skriver innleggsforfatteren.

At man blir fremstilt som «illiberal» bare ved å tenke i disse baner kan hverken forstås eller aksepteres. I alle fall ikke så lenge vi har et bilbeltepåbud.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Norge i dag er det påbudt å bruke bilbelte. Ikke til enhver tid, men når du kjører bil. Hvorfor er det dét? Det å ikke bruke bilbelte rammer jo bare den personen som velger ikke å bruke det, om ulykken skulle være ute sant?

Store kostnader

Bruk av bilbelte er påbudt av flere grunner:

 • Fordi det har store kostnader for fellesskapet om noen unødig skulle bli invalidisert eller trenge sykehusbehandling for noe så meningsløst som ikke å bruke setebelte.
 • Fordi personer i motgående kjøretøy ikke skal bli påtvunget belastningen av å ha drept noen som gjorde det ukloke valget å ikke bruke setebelte.
 • Og fordi også setebeltemotstandere har familie og venner som (på tross av at de velger å ikke bruke setebelte) er veldig glad i dem.

La oss tenke oss at det var om lag 10 prosent av oss som valgte ikke å bruke bilbelte. Disse sto igjen for om lag 50 prosent av sykehusinnleggelsene fra veitrafikken. La oss videre se for oss at sykehuskapasiteten var i ferd med å knele på grunn av det samlede antallet ulykker med personskade på veiene (som var ekstra stort denne vinteren).

Da tror jeg de færreste ville foretrukket nedstenging av veier for alle kjørende før man hadde påbudt bruk av bilbelte? Og i alle fall nedstenging av også andre samfunnsområder som skole og bosenter for å skjerme den samlede sykehuskapasiteten?

Mistro mot myndighetene

Jeg tror sågar krav om bilbeltepåbud hadde kommet lenge før man hadde begynt å spørre seg om hvorfor ikke sykehuskapasitet var mye høyere for å håndtere en slik topp. Ikke tror jeg noen ville argumentert med at et slikt påbud mot bilbelte ved kjøring i bil var egnet til å gro mistro mot myndighetene fra dem som var bilbeltemotstandere heller.

Snarere tror jeg de 90 prosentene som brukte bilbelte, ville kunne begynne å mistro myndighetene om det ikke ble innført påbud om bruk av bilbelte.

Jeg er allikevel imot et slikt allment vaksinepåbud

Alt ovenfor er det fullt ut mulig å sammenligne med dagens vaksinasjonsdebatt. De åpenbare negative samfunnsmessige konsekvensene av at noen fortsatt velger å gå uvaksinert gir i seg selv mer enn nok argumenter for et allment påbud om vaksine for alle utenom de få som av medisinske årsaker ikke kan ta vaksine. Uenigheten ligger i hvor inngripende man måtte mene det å pålegge vaksinasjon ville være.

Målrettet tiltak

Selv om det kan nevnes at Norge flere ganger i nyere tid har hatt rene vaksinepåbud, kan man av det offentlige ordskiftet få inntrykk av noe annet. Jeg er allikevel imot et slikt allment vaksinepåbud.

Folkehelseinstituttet (FHI) har på sin side imidlertid tilrådd innføring av krav om vaksinepass ulike steder i samfunnslivet. Ikke fordi de uvaksinerte smitter andre mer, men fordi konsekvensene hvis de selv blir smittet i sum vil være større. Derfor er FHIs anbefaling at en negativ koronatest ikke skal kunne oppveie for manglende vaksinering (slik dagens ordning med det kompliserte, og i praksis ikke ibruktatte koronasertifikatet gjør).

Dette er et målrettet tiltak jeg mener myndighetene bør vurdere avgrensning og innretning av frem mot neste tiltaksperiode.

Vaksinepass bør vurderes

Det er ikke gitt at det vil være nok. Snart to år ute i pandemien vil det allikevel være riktig. Det vil også være riktig for at den store majoritet skal akseptere alle andre mulige tiltak med betydelige konsekvenser for arbeidsplasser, psykisk helse og verdiskaping. Samtidig som vaksinasjon fortsatt vil være frivillig, med alle de argumenter som også gjelder for dette.

Et bilbeltepåbud innebærer da heller ikke at politiet bærer deg ut i bilen, starter motoren og tar på deg bilbeltet. Men det innebærer at om du ønsker å kjøre bil, så må du bruke bilbelte. Det er ikke noe autoritært over dette. Tvert imot er det normen i de fleste frie, liberale og demokratiske land.

Tvert imot er det normen i de fleste frie, liberale og demokratiske land

Under samme lys bør krav om vaksinepass vurderes. For eksempel for å komme inn på restauranter, kultur- og idrettsarrangementer eller andre steder der mange folk møtes.

At man blir fremstilt som illiberal bare ved å tenke i disse baner kan hverken forstås eller aksepteres. I alle fall ikke så lenge vi har et bilbeltepåbud.


Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Bil
 4. Trafikk
 5. Norge