Idrett kan være en del av løsningen på pandemien. Bare gi oss lov.

  • Berit Kjøll
En åpen idrett med strenge smitteverntiltak gjør samfunnet en stor tjeneste, skriver idrettspresident Berit Kjøll.

Ungdom bør gis samme idrettstilbud som barn, og restriksjoner på toppidretten må fjernes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kjære statsminister Jonas

Vi i norsk idrett ønsker å være en sterkere del av løsningen på pandemien. Vi tar ansvaret for å drive idretten og aktiviteten vår på forsvarlig vis, slik vi har gjort gjennom hele pandemien. Bare gi oss lov.

Det er lett å se på idrett «bare» som idrett, men den organiserte idretten tilbyr mye mer. Den er en stor og viktig samfunnsaktør med en betydelig evne til å påvirke sine deltagere og medlemmer. I idretten er det ca. to millioner medlemskap og hundretusener av aktive og frivillige. Vi vil være et positivt verktøy i bekjempelsen av pandemien. Men det kan vi være bare dersom vi får lov til å holde på. Gi oss ansvaret. Vi er klare!

Har fulgt godt opp

Da koronaen traff oss i mars 2020, gikk det bare ett døgn før idrettens 55 særforbund hadde laget og sendt ut egne smittevernprotokoller for sine idretter.

Det gjorde meg oppriktig stolt. Våre lokale, ansvarsbevisste idrettsledere fulgte opp smittevern, håndterte kohorter, desinfisering og avstandshåndtering. Søkelyset på forebygging ble forsterket, tydeliggjort og konkretisert for alle som fikk lov til å møtes i idretten.

idretten er et av de viktigste virkemidlene for å begrense de mest alvorlige utslagene av pandemien, nemlig bortfallet av møteplasser, økt sosial isolasjon og redusert fysisk aktivitet

Ved å få kunne bedrive idrett kan vi brukes mer effektivt som smitteverntiltak enn om voksne som bryr seg, ikke får lov til å bidra. Ansvarlighet utøves gjennom tilknytning, lidenskap og egeninteresse for idrett. Vi vet begge at idretten er et av de viktigste virkemidlene for å begrense de mest alvorlige utslagene av pandemien, nemlig bortfallet av møteplasser, økt sosial isolasjon og redusert fysisk aktivitet.

Må oppleves som fornuftig

I idretten har vi stor respekt for de vanskelige vurderingene dere i regjering må gjøre fra dag til dag i en krevende situasjon. Samtidig er det avgjørende at tiltakene oppleves som fornuftige. Hvis ikke, mister de sin kraft og myndighetene mister troverdighet.

Etter snart to år med pandemi trenger vi forsterket dialog, forholdsmessighet og forutsigbarhet.

Det haster

På vegne av norsk idrett oppfordrer og ber jeg derfor om følgende strakstiltak:

  • Ungdom gis samme idrettstilbud som barn.
  • Gjenåpning av voksenidretten som er blitt hardest rammet under pandemien.
  • Restriksjoner på toppidretten fjernes.

Hvis dere gir oss tillit og møter oss på samfunnets ønske om å få idretten i full gang igjen, vil dere se hvordan vi effektivt tar ansvaret for å bruke organisasjonen og menneskene til å kontrollere, sikre og påvirke for å begrense smitten i vår egen aktivitet.

Vi må lære oss å leve med korona og greie å holde idretten i gang under forsterkede smitteverntiltak.

Jeg tror, Jonas, at en åpen idrett med strenge smitteverntiltak, ikke forsterker problemene, men gjør samfunnet en stor tjeneste.

Norsk idrett vil gjøre alt i vår makt for at alle som vi legger til rette for, er gode smittevernambassadører, har en trygg fritid, og at idretten fortsatt skal tilby gode møteplasser og trygge sosiale arenaer.

Men det fordrer at vi får lov til å tilby idrett til barn, ungdom, voksne og til toppidrettsutøverne våre, selv under en pandemi.

Jeg ber om at vi blir hørt når tiltakene nå skal opp til ny vurdering.

Med beste hilsen Berit, Idrettspresident