Debatt

Kort sagt, torsdag 6. januar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Flyktningpolitikk. EU. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En human flyktningpolitikk er rådyr

I Aftenposten mandag 27. desember omtaler Harald Stanghelle (side 3) og Kari Anne K. Drangsland og Jessica Schultz (side 36 og 37) en inhuman norsk flyktningpolitikk.

De omtaler ikke de kostnadene en human flyktningpolitikk medfører. Hver gjennomsnittsflyktning har ifølge Statistisk sentralbyrå en livsløpskostnad på 20 millioner kroner. Et årlig mottak av 3000 flyktninger koster altså 60.000 millioner kroner hvert år.

Dette i et samfunn som ikke har råd til livreddende dyre medisiner, ikke råd til forsvarlig bemanning i norske sykehus og eldreomsorg, med mer. Samtidig som skatter og avgifter for folk flest skrus stadig høyere.

De tre minner meg på hvor lett det er å kjøpe seg politisk «goodwill» med andres penger. En såkalt human flyktningpolitikk er ok så lenge alle kostnader er basert på frivillig innsamlede penger. De som ønsker en mer human politikk, bør opplyse om hvem som skal betale de medfølgende kostnader!

Carl I. Hagen, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet


Hvem leder egentlig EU?

Fra mediene får vi vite at Frankrike leder EU fra 2. januar (senest i europakorrespondent Eirin Hurums artikkel i Aftenposten 4. januar).

Men dette er svært upresist formulert. Det som skjer, er at Frankrike overtar det roterende formannskapet i Rådet (tidligere Ministerrådet) for seks måneder.

Rådet er i dag ett av de to lovgivende organene i EU. Det andre er Europaparlamentet. Disse kan begge bidra til å sette dagsorden i EU, men det kan også det Det europeiske råd.

Det er antagelig mest dekkende å si at den daglige ledelsen i EU ivaretas av det utøvende organet, Europakommisjonen (EU-kommisjonen).

Morten Egeberg, professor emeritus (statsvitenskap)


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Flyktningpolitikk
  3. EU