Kjære Erlend Loe. Det er leit at du ikke merker dobbeltmoralen og hykleriet.

  • Anna Jevsejeva
Til mine russiske lesere og venner: Denne krigen er en løgn, skrev forfatter Erlend Loe i Aftenposten. Her får han svar.

Du heller bensin på bålet og tar del i ydmykelsen av russere. Det er blitt «mainstream».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Om forfatteren: Anna Jevsejeva er en russisk student bosatt i Moskva. Hun fordyper seg i internasjonale relasjoner. Hun har gått på norsk-russisk videregående skole i Moskva og jobbet som tolk og oversetter.


Siden jeg var 15, har jeg vært opptatt av Norge og levd i dine bøker. Jeg har alltid vist kjærlighet og respekt overfor nordmenn.

Du skriver til dels pent om russere i kronikken 7. april. Da bør du spørre deg: Er russere over natten blitt tyranniske? Eller er konflikten mer komplisert enn slik den er fremstilt i Vesten: som en kamp mellom det gode og det onde?

Du beskriver russernes alvorlige holdning til Den store fedrelandskrigen. Kanskje har Ukraina oppført seg provoserende i denne sammenhengen? Hva med for eksempel hovedgater som er oppkalt etter Roman Sjukhevitsj og Stepan Bandera i Kyiv? Forbud mot å bruke St. George-bånd og mot å gå ut med blant annet G. Zjukovs portrett under feiringen av 9. mai? Og riving av monumentene til minne om sovjetiske soldater?

Sovjetunionen mistet rundt 30 millioner mennesker under den Den store fedrelandskrigen. To tredjedeler var sivile. Alle russiske familier opplevde å miste medlemmer.

Belærer oss om ytringsfrihet

Du nevner begrensning av medier i Russland. Russere har tilgang til opposisjonelle medier i Telegram. Men hva med at EU utestenger de russiske mediene RT og Sputnik? Vestlige land forteller oss med en belærende tone om ytringsfrihet, selv om de ikke følger den selv.

Sammenligningen av Russland med Nazi-Tyskland og en uttalelse om at vi «er vant til å bli løyet for» oppfatter jeg som en fornærmelse, og jeg forventer at du ber om unnskyldning.

I motsetning til i det norske samfunnet, hvor man kan avbryte et vennskap på grunn av politiske synspunkter (dette sier jeg ut fra min egen erfaring), kan man mye friere uttrykke sin mening i russiske miljøer uten å bli ekskludert. I min krets er det både de som støtter president Vladimir Putin, og de som er veldig opposisjonelle. Jeg er ikke blitt uvenn med noen av dem med andre politiske synspunkter, og vi fortsetter å omgås som før.

Din mening om demokrati i Russland og Ukraina er opprørende.

Ingen respekt

Hvis du er glad i Russland, hvorfor reagerte du ikke på massevis av russofobiske artikler i norske aviser? Ønsketenking skapt av vestlige medier førte til katastrofale konsekvenser som russere og ukrainere lider under.

Mennesker i Donbas har ikke fått like stor oppmerksomhet til tross for at de ikke har lidd mindre enn ukrainere nå. Ingen skrek da 13.000 mennesker ble drept.

Hvis du er glad i Russland, hvorfor reagerte du ikke på massevis av russofobiske artikler i norske aviser?

Leit at du ikke merker dobbeltmoralen og hykleriet. Jeg tviler sterkt på at du har hørt nøye på hva den russiske ledelsen formidlet under konferanser, forhandlinger og i FN. Det virker heller ikke som at du ordentlig har analysert de regionale og globale årsakene til konflikten.

Du skriver pene ord om russere, men samtidig føles det som at du ikke har noen respekt for 144 millioner mennesker og ikke ønsker å forstå vår tankegang. I stedet heller du bensin på bålet og tar del i ydmykelsen av russere. Det er blitt «mainstream».

La det alltid være fred og ro i ditt land. Jeg håper at dere aldri må gå gjennom det som russere og ukrainere opplever nå.