Debatt

Kort sagt, onsdag 3. november

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Rus og psykiatri. Uttalen av Munch. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kortere ventetider og mer valgfrihet

Professorene Jan Ivar Røssbergs og Jørgen G. Bramness’ kritikk i Aftenposten av den forrige regjeringens satsing på rus og psykisk helse er helt urimelig.

Dette har vært høyt prioritert av Høyre i regjering, og vi ser gode resultater. På rusfeltet er ventetidene nær halvert, og i psykisk helsevern har ventetidene gått ned med 9–10 dager.

Vi har laget pakkeforløp for psykisk helse og rus, lagt frem flere strategier og handlingsplaner for psykisk helse og forebygging av selvmord og lagt frem en viktig rusreform som skulle sikre at rusavhengige skal få hjelp, ikke straff.

Vi har sørget for flere psykologer, helsesykepleiere og flere lavterskeltilbud i kommunene. Fra 2016 til 2020 hadde vi en vekst på 2600 årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Høyre jobber for en bedre helsetjeneste for alle pasienter. Derfor innførte vi fritt behandlingsvalg – en ordning der pasienten kan velge å få behandling hos private, på statens regning. Særlig innenfor rus og psykisk helse er ulike behandlingsmetoder nødvendig for å hjelpe ulike mennesker.

Vi vil ha kortere ventetider og mer valgfrihet. Dette skal Høyre fortsette å kjempe for i Stortinget.

Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant (H), leder, helse- og omsorgskomiteen


«Munk» eller «Monk»?

Det spurde Øystein Mæland her i avisa 27. oktober. Begge uttalemåtar finst, til og med i Edvard Munchs eiga slekt. I vest er det u, i aust o.

Regelen om å fastsetja korrekt uttale av norske personnamn er klar som fjellvatn – det er namneberaren sjølv som avgjer. (Er den uttalen av ulike grunnar
ikkje kjend, skal ein følgja norske uttalereglar.) Difor er det berre Aftenpostens eigen Halvor Hegtun som avgjer om etternamnet hans skal uttalast med lang eller kort e.

Diskusjonen om uttalen av Edvard Munch gjekk i NRK tidleg på 90-talet. Professor Dag Gundersen, NRKs dåverande språkkonsulent for bokmål, gjekk grundig inn i saka. Han fann skriftleg utsegn, frå kunstnarens eiga hand, om at Munch ville ha uttalen /munk/, ikkje /monk/. Gundersen skreiv om dette i ein av dei månadlege språkrapportane, som den gongen gjekk til alle tilsette i NRK, pluss Språkrådet.

Sylfest Lomheim, språkkonsulent for nynorsk i NRK, 1980–1994


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Psykisk helsevern
  3. Rus
  4. Pakkeforløp
  5. Edvard Munch
  6. Språkrådet