Debatt

Er ikke en hjerneskade fra eller til så farlig? Helleland og Solberg bør svare. | Nevrokirurg Knut Wester

  • Knut Wester professor emeritus i nevrokirurgi, Universitetet i Bergen og tidligere varamedlem i «Godkjenningsnemnda»
Jeg utfordrer kulturminister Linda Hofstad Helleland til å komme med en faglig begrunnelse for de foretatte endringene i knockoutlovens forskrifter, hvor hun også redegjør for de medisinske sidene, skriver Knut Wester. Her fra kampen mellom Cecilia Bræhus og Anne-Sophie Mathis (t.v).

Tror ikke kulturdepartementet på medisinsk litteratur?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Jeg utfordrer kulturminister Linda Hofstad Helleland til å komme med en faglig begrunnelse for de foretatte endringene i knockoutlovens forskrifter, hvor hun også redegjør for de medisinske sidene, skriver Knut Wester. Her fra kampen mellom Cecilia Bræhus og Anne-Sophie Mathis (t.v).

Kulturdepartementet har foretatt så helsefarlige endringer i knockoutlovens forskrifter at godkjenningsnemnda departementet selv har oppnevnt, har frasagt seg vervet.

Innleggsforfatter er varamedlem i nemnda.


Boksing er regulert etter den såkalte «knockoutloven» av 2001. Kulturdepartementet er ansvarlig for å gi forskrifter til denne loven.

Disse forskriftene har inntil nå hatt til hensikt å redusere risikoen for hjerneskader.

Slik er det ikke lenger, etter at departementet 16. september i år valgte å endre forskriftene på dramatisk vis.

Kulturdepartementet har oppnevnt en «godkjenningsnemnd» til å godkjenne organisert kampaktivitet.

Inntil for to uker siden besto denne nemnda av tre personer med to varamedlemmer:

Én jurist, et medlem med medisinsk kompetanse på hjerneskader (spesialist i nevrokirurgi og nevrologi) og et medlem med lang erfaring som kampdommer (taekwondo) på aller høyeste nivå – finaledommer i OL 2000.

I tillegg har de to varamedlemmene møtt fast i nemnda, begge leger, den ene med sort belte i kickboksing, den andre spesialist i nevrokirurgi (undertegnede). Jeg har vært varamedlem de siste 12 årene.

Alder og kamplengde viktigst

For godkjenningsnemnda har de viktigste bestemmelsene i forskriftene dreiet seg om utøvers alder og kamplengde.

I de gamle forskriftene var øvre aldersgrense satt til 34 år, og grensen for kamplengde var 12 minutter. Disse begrensningene var begrunnet i kunnskap. Man vet at:

  • At eldre hjerner tåler en skade dårligere enn en ung hjerne
  • Høyere alder nødvendigvis vil være forbundet med et høyere antall slag mot hode og hjerne over flere år
  • Boksere som er slitne pådrar seg langt flere hodestøt og nedslagninger enn de som er uthvilte
  • Gjentatte hodeskader øker risikoen kraftig for tidlig demens hos boksere

Dette gjelder ikke bare de støtene som fører til bevisstløshet, men også de som ikke ser så dramatiske ut.

Kulturdepartementet går mot godkjenningsnemnda

Etter Kulturdepartementets endringer i forskriftene er det umulig å se at hensikten er å redusere skaderisikoen:

Aldersgrensen er hevet til 40 år og kamplengden er tredoblet til 36 minutter, forandringer som overveiende sannsynlig vil føre til flere hjerneskader hos boksere.

Endringene ble foretatt mot godkjenningsnemndas klare anbefalinger.

I sitt høringsnotat grunngir Kulturdepartementet endringen av aldersgrensen slik: «Departementet foreslår at aldersgrensen heves til 40 år. Det vil medføre færre søknader om dispensasjon og dermed mindre byråkrati.»

Altså ikke en medisinsk, men en rent byråkratisk begrunnelse.

Videre erkjenner departementet at økt kamplengde medfører flere skader: «Økt kamplengde øker risikoen for akutte skader eksponentielt. Antallet slag, og slag som treffer hodet øker pr. tidsenhet gjennom en boksekamp. Bl.a. skyldes dette at etter hvert som bokseren blir sliten går mengden forsvarsbevegelser og fotarbeid ned. Dette medfører at kamper vunnet med knockout eller teknisk knockout øker med kamplengde.»

Likevel ble kamplengden forlenget.

På grunn av disse endringene fant godkjenningsnemndas medlemmer at det ikke var mulig å fortsette i sine verv så lenge knockoutforskriftene ikke bidrar til å ivareta utøvers sikkerhet på en bedre måte.

En utfordring til Helleland og Solberg

Jeg kan ikke se at departementet i det hele tatt har tatt hensyn til eksisterende medisinsk kunnskap under utarbeidelsen av de nye forskriftene.

Jeg utfordrer derfor kulturminister Linda Hofstad Helleland til å komme med en faglig begrunnelse for de foretatte endringene, hvor hun også redegjør for de medisinske sidene.

Er det slik at departementet ikke tror på den foreliggende medisinske litteraturen, eller er det slik at en hjerneskade fra eller til ikke er så farlig?

Siden Erna Solberg også var så hjertelig til stede da Anne-Sophie Mathis (39 år!) ble slått helseløs, ville det være interessant å høre om hun også går god for disse forskriftsendringene – og med hvilken begrunnelse.

Idrettsutøver Cecilia Brækhus og statsminister Erna Solberg i ringen.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kulturdepartementet
  2. Boksing