Debatt

Debatt: Konflikten mellom Israel og palestinerne handler ikke bare om geografi, økonomi og politikk

  • Trond Bakkevig
Konflikten mellom Israel og palestinerne handler ikke bare om geografi, økonomi og politikk, skriver Trond Bakkevig. Her møtes en muslimsk kvinne og en ultraortodoks jødisk mann ved Damaskus-porten inn til Jerusalems gamleby.

Religiøse grupperinger kan undergrave enhver fredsavtale.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er mer enn 20 år siden Oslo-avtalene ble underskrevet, delvis i Parkveien i Oslo, og viktigst på plenen foran Det hvite hus i Washington.

Israel er fremdeles en anerkjent stat, og Palestina er anerkjent som stat av et stort flertall av verdens nasjoner. Men det finnes ingen sluttavtale mellom de to.

Palestina har et begrenset selvstyre over landområder som er avgrenset av israelske bosettingskolonier, og over områder som i prinsippet skal tilhøre en palestinsk stat, men hvor Israel har full kontroll.

Knapt kontakt mellom partene

For tiden foregår ingen seriøse forhandlinger. Det er knapt kontakt mellom partene.

Trond Bakkevig.

Norge fortsetter sitt lederskap i Giverlandsgruppen for Palestina. Der loves midler både til driften av den palestinske administrasjon og til gjenoppbygging av Gaza, men bare deler av de lovede midler blir stilt til rådighet.Det internasjonale samfunn, med USA og EU i spissen, fortsetter å si at det bør komme til forhandlinger. Alle vet hva en bærekraftig fredsløsning er:

Den må sikre trygghet og sikkerhet for Israel, og den må sikre palestinerne kontroll over eget land. Jerusalem må bli en åpen by, en hovedstad for to nasjoner, med full adgang for troende til deres egne helligdommer.

Men hvorfor blir det ikke slik?

Fredsavtaler vokser enten ut av tvang eller av egeninteresse. Ingen fredsavtaler blir til fordi en av partene er sjenerøs.

Uten evnen til å forstå hva som er av langsiktig egeninteresse, eller når tvangen uteblir, blir det ingen fredsavtale – og elendigheten får fortsette.

Flere fengslinger – mer vold

Vi kan vente flere israelske kolonibosettinger, flere fengslinger av palestinske barn, ungdom og voksne og flere desperate og forkastelige voldsaksjoner fra palestinske enkeltpersoner og mindre grupper.

Da Oslo-avtalene ble undertegnet, advarte religiøse ledere mot det som siden er skjedd: Antallet religiøse ekstremister har vokst og vokser videre dag for dag.

Hamas, som snart hører til blant de moderate, sier i sitt charter sier at Israel som stat bør utslettes. Jødiske ekstremister vil overta muslimenes tredje helligste sted, mange av dem vil drive ut palestinerne fra området. Og langt inn i den israelske regjering er det personer som på religiøst grunnlag, er mot enhver tostatsløsning.

Hvis dette får utvikle seg, vil konflikten få sterkere og sterkere preg av å være en religiøs konflikt.

Ekstremistiske grupper vokser

Religiøse grupperinger kan undergrave enhver fredsavtale, samtidig som israelske og palestinske myndigheter, USA og EU unnlater å sikre seriøs kontakt med religiøse aktører.

Effekten er at moderate, religiøse grupperinger ikke sikres lokal og internasjonal legitimitet, mens ekstremistiske grupperinger vokser i antall, størrelse og lokal legitimitet.

Både lokale myndigheter og det internasjonale samfunn bør ta konsekvensen av at to tiårs forhandlinger langs de samme spor ikke fører til fred mellom Israel og Palestina.

Nye forhandlingsinitiativ må ta høyde for at konflikten om dette landområdet og Jerusalem ikke bare handler om geografi, økonomi og politikk.

Den handler i høyeste – og dessverre i økende grad – om religion.

Les også

  1. Kommentar av Harald Stanghelle: Nå tas nye skritt som fjerner Norge fra Israel

  2. Aftenposten mener: Norge bør anerkjenne en palestinsk stat

  3. Obama: - Vi må revurdere Israel-politikken

Les mer om

  1. Debatt
  2. Israel
  3. Religion
  4. Midtøsten