De dehumaniserende tegningene

document-WmJVrWLrSf.jpg

Med forsiden på sitt jubileumsnummer tar Document steget fra antydningens kunst til den helt åpne, rasistiske framstillingen av arabere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Snorre Valen.

En skjeggete mann med onde øyne og karakteristisk stor nese rører i en stor, sort gryte. På gryten står navnet på folkeslaget han tilhører med store bokstaver. Det er et ondskapsfullt folkeslag som står og rører i gryten, og det er ikke noe hyggelig brygg det røres i, det er sikkert. Under gryten ligger hodeskaller og knokler fra døde mennesker, og ved siden av står en godtroende, hvit mann og ser lett bekymret ut, uvitende om katastrofen som er på vei.Nei, dette er ikke en jødekarikatur fra naziavisen Der Stürmer fra 30-tallet. Det er forsiden på jubileumsnummeret til det norske magasinet Document i 2013. Karikaturen skildrer arabere. Mange av elementene er tilstede i tegninger fra begge tidsskriftene: Den sorte gryten, påskrevet henholdsvis «jødepresse» og «arabisk vår». Den onde, skjeggete mannen med stor, bulkete nese. Den uskyldige, litt naive nordmannen/tyskeren. Knoklene under gryten finner vi ikke i Der Stürmer, den detaljen er Document alene om.

Bare så det er helt klart: Jeg snakker ikke her om karikaturer som er laget for å gjøre et religionskritisk poeng. Dette er tegninger som helt eksplisitt ikke retter seg mot religion, men mot en folkegruppe.

Med forsiden på sitt jubileumsnummer tar de steget fra antydningens kunst til den helt åpne, rasistiske framstillingen av arabere

Document.no har lenge forsøkt å fremstille seg som et intellektuelt nettsted for opplyst og saklig debatt om utfordringene rundt innvandring og integrering. En slik nettside hadde vært et flott bidrag til norsk debattoffentlighet. Men Document er ikke et slikt bidrag. Nettstedet koker over av overdrivelser, konspirativ tenkning og slapt redaktørarbeid. En gjesteartikkel på nettstedet, som er lagt ut for et par uker siden, messer om «suverene islamistiske enklaver i Europa» og feilsiterer grovt en svensk minister med en blogghenvisning til det høyreekstreme nettstedet Gates of Vienna (!) som eneste kilde. Det er mildt sagt grumsete saker. At Document tar på seg briller og pene klær endrer ikke på det at de er talerør for konspirasjonsteorier om muslimer og arabere. Og med forsiden på sitt jubileumsnummer tar de steget fra antydningens kunst til den helt åpne, rasistiske framstillingen av arabere.

Karikaturer er fantastiske. De kan vekke debatt, de kan vekke demonstrasjoner, de kan utløse årelang strid. Det er et gode. Men karikaturer kan også frata oss menneskelighet. Jeg tror for eksempel ikke jeg var alene om å kjenne fysiske reaksjoner da Dagbladet trykket en tegning der Ehud Olmert ble framstilt som fangevokter i en nazileir. Det er en av de mest usmakelige tegningene i moderne norsk pressehistorie. Documents forside er enda verre, fordi den tar i bruk virkemidlene fra propaganden som var med på å muliggjøre Holocaust. Det er et grovt overtramp.

Vi bør alle, uansett hva vi mener om innvandring, eller religion, eller politikk generelt, enes om å luke ut én ting: De dehumaniserende tegningene som spiller på etniske stereotypier og tillegger hele folkegrupper kollektive, onde hensikter. De hører hjemme på 30-tallet.