Debatt

Det er ingen skam å snu. Bombesikkerhet og effektivitet er ikke alt når nytt Regjeringskvartal skal bygges | Caroline Støvring

 • Caroline Støvring
  Sivilarkitekt MNAL

Dronebilde av Regjeringskvartalet med Y-blokka (venstre), Høyblokka og G-blokka (høyre). Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Regjeringens vedtak om samling av departementer, og en rivning av Y-blokken, kan og bør revurderes.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stortingets budsjettbehandling i 2019 kan gi endrede forutsetninger for et nytt regjeringskvartal. Imens løper utgifter til Statsbyggs prosjektering basert på en bestilling som kan virke å mangle oppslutning. Det bør av hensyn til fellesskapets midler avklares, jo før jo heller.

Forhåpentligvis kommer snart et initiativ fra regjeringen selv. Jeløya-plattformen signaliserer å «vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal».

I likhet med flere øyner jeg håp i denne korte setningen, som var gjenstand for debatt på Litteraturhuset 7. mai i regi av Oslo Arkitektforening og Arkitektur- og designhøyskolen. Mange deltok, blant annet et politisk panel bestående av stortingspolitiker Michael Tetzchner (H), Guri Melby (V) og Jan Bøhler (Ap).

Caroline Støvring er sivilarkitekt og partner, MNAL. Foto: Espen Grønli

Tverrpolitisk enighet fremgikk om at en «lavthengende frukt» er å la Utenriksdepartementet beholde sin nåværende plassering i byen. Det samme er fortsatt bruk av departementskontorene R5 og R6.

Det betyr i så fall en kraftig nedskalering av programmet, som igjen åpner for langt mindre kontroversielle løsninger: Y-blokken og dens kunst, historie og samspill med Høyblokken kan bevares og videreutvikles. Vi kan samtidig få en mindre konsentrert bebyggelse mot øst.

I sum oppnås større spillerom til å lage noe fint for både byen og departementsansatte.

Les også

Seksåringen Sophie Sletmo-Blouet er på bytur for å beundre Picassos kunst på Y-blokka

Dårlig utgangspunkt for milliardinvesteringer

Løsrevne politiske vedtak er et dårlig utgangspunkt for god byutvikling, der mange forhold behøver å veies for og imot og ses i sammenheng. Jeg synes fortsatt det er synd at arkitekter og tverrfaglige team ikke er gitt friere rammer til å vise alternative utviklingsmuligheter. Forhåpentligvis er det ikke for sent.

For hvem er egentlig begeistret for forslaget som nå foreligger?

Statsbyggs illustrasjoner virker å mottas med misnøye, eller i beste fall likegyldighet. Dette er et veldig dårlig utgangspunkt for milliardinvesteringene som skal gjøres.

Et nytt regjeringskvartal bør være noe vi er stolte av. I lys av prosjektets symbolske betydning, og med terrorangrepet 22. juli som bakteppe, bør en omforent og forsonende utvikling være en uttalt målsetning i seg selv.

Les også

Denne byutviklingstrenden kommer du til å se i lang tid fremover

Bombesikring og effektivitet er ikke alt

Mye er lært siden planleggingen av et nytt regjeringskvartal startet. Verden har også endret seg. Det er ingen skam å snu. Det innebærer ikke at man må starte med blanke ark, men med en justert bestilling. Regjeringens vedtak om samling av departementer, og en rivning av Y-blokken, både kan og bør revurderes.

Jeg oppfordrer vår nye kommunalminister Monica Mæland til å forvalte klokt. Jeg oppfordrer til å åpne opp for større grad av tverrdepartemental planlegging, en tverrpolitisk behandling i Stortinget, og et mer reelt samarbeid mellom stat og kommune.

Høringsuttalelsene som kom inn i forbindelse med den statlige reguleringen er viktige, og bør lyttes til. Flere forhold enn sikring mot bilbomber og effektive arbeidsplasser må ivaretas i regjeringskvartalets utvikling. Miljøregnskap, god kulturminneforvaltning, og en utvikling som spiller på lag med hovedstaden er også viktig.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Regjeringskvartalet
 2. Regjeringskvartalet
 3. Byutvikling

Regjeringskvartalet

 1. DEBATT
  Publisert:

  Hvem har lettvint omgang med premisser, Astrup?

 2. DEBATT
  Publisert:

  Vi må bygge et nytt regjeringskvartal

 3. KRONIKK
  Publisert:

  Kronikk: Rivningen av Y-blokken må stanses til koronakrisen er over og demokratiet er tilbake

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kulturnasjoner river ikke regjeringsbygninger. Redd i det minste Picasso!

 5. OSLO
  Publisert:

  I åtte år har regjeringsbygningen vært en bombeskadet ruin. Nå forsvinner den fra Oslo sentrum.

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Riving av Y-blokken. Er det virkelig en slik nasjon vi vil være?