Debatt

Sivile og usikrede områder er mest utsatt. Hva med terrorsikring av befolkningen? | Håkon Tronstad

 • Håkon Tronstad
  fagansvarlig objekt- og terrorsikring, Garda Sikring

Politihelikopter over Kjeller flyplass, året etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Svært få kommuner tar hensyn til trusselbildet PST beskriver.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Riksrevisjonen har igjen konkludert med at politiet og Forsvaret ikke har den nødvendige sikringen mot mulige terrorangrep. Grunnsikringen av skjermingsverdige objekt i politiet og Forsvaret skal fortsatt være mangelfull, tre år etter at tidsfristen som Stortinget fastsatte gikk ut.

Akkurat som i 2017 er vi nå igjen vitne til et politisk drama, der Regjeringen møter skarp kritikk fra opposisjonen.

Håkon Tronstad er fagansvarlig for objekt- og terrorsikring ved Garda Sikring.

Jeg skal ikke ta stilling til den aktuelle diskusjonen om sikring av fysiske objekter. Ei heller mene noe om politiet og Forsvaret har nødvendige reaksjonsstyrker til å sikre kritisk viktig infrastruktur dersom det skulle bli nødvendig. Disse forholdene vil bli belyst og diskutert i den kommende høringen.

Les også

Fire utfordringer for sikkerhet og terror i Norge

Sivile og usikrede mest utsatt

PST gir et usminket, og jeg forutsetter riktig, bilde av situasjonen i sin årlige, ugraderte trusselvurdering. Her leser vi at PST vurderer det som mulig at vi vil oppleve forsøk på terrorangrep i Norge i 2018. PST forteller oss hvor og hvordan dette kan skje. Vi får for eksempel vite at steder der det oppholder seg mange sivile og som har få sikringstiltak er mest utsatt.

I dag diskuterer våre folkevalgte dessverre ikke om samfunnet kan håndtere det trusselbildet PST tegner. Dersom det er slik at vi har grunn til å frykte terrorangrep mot steder der det oppholder seg mange sivile, bør vi ikke da tenke noe annerledes? Bør ikke lokale beslutningstagere ta i bruk den metodikken som Nasjonal sikkerhetsmyndighet i samarbeid med PST og Politidirektoratet anbefaler i sin veileder om terrorsikring fra 2015?

Kunne vi ikke forvente at de som sitter med ansvaret for vår sikkerhet i lokalsamfunn setter seg inn i den anbefalte metodikken i håndbok utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet i 2016 for risikovurdering av tilsiktede uønskede handlinger? Burde ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta hensyn til at terror er en mulighet i sin meget tiltalende håndbok «Byrom – en idéhåndbok», som ble utgitt i 2016?

Les også

Forsvarsanalytiker: Syv år siden 22. juli. Hva hvis Norge hadde gjort som andre land?

Mer hensyn til skoleskyting

De mange som ser frem til en av høstens politiske trillere bør bruke ventetiden til å sjekke om lokale myndigheter har tatt hensyn til den faktiske terrortrusselen i sin risiko- og sårbarhetsvurdering. Svaret finner vi på kommunenes nettsider. Du vil trolig konstatere at din kommune har fokus på det viktige integreringsarbeidet, og kanskje til og med har laget prosedyrer for hvordan evakuere en skole ved skoleskyting. Svært få kommuner tar hensyn til det trusselbildet PST beskriver.

Politiets og Forsvarets infrastruktur må selvsagt sikres som nødvendig, og de samme etatene bør få ressurser til å bygge opp og øve sine reaksjonsstyrker. Min bekymring er langt større når det gjelder vårt samfunns manglende evne til å redusere både risiko for og konsekvens av et terrorangrep mot sivilbefolkningen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Beredskap
 2. Terror
 3. Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Relevante artikler

 1. NORGE

  Regjeringen innrømmer nye svakheter i terrorsikringen

 2. NORGE

  Regjeringen informerte ikke Stortinget: Politiet har ikke gjennomført terroranalyser av egne bygg og anlegg

 3. POLITIKK

  Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

 4. NORGE

  Ny sikkerhetslov myker opp regler for utenlandske ansatte i Norge

 5. POLITIKK

  Regjeringen varsler storsatsing på terrorsikring

 6. NORGE

  PST presenterer ny trusselvurdering