Debatt

Forsvarsministeren om forslag til ny etterretningslov: Viktige innspill fra EOS-utvalget | Frank Bakke-Jensen

  • Frank Bakke-Jensen
    Frank Bakke-Jensen
    Forsvarsminister (H)
Synspunktene som EOS-utvalget gir uttrykk for i høringsuttalelsen, vil bli vurdert nøye i det videre lovarbeidet, skriver Frank Bakke-Jensen.

Vi kan ikke ha en e-tjeneste som henger igjen i en analog verden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lederen av EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, skriver i et innlegg i Aftenposten 19. februar at forslaget til ny etterretningstjenestelov er inngripende og vil bli vanskelig for utvalget å kontrollere.

Vi skal gå nøye gjennom alle svarene, men det vi allerede vet, er at de fleste er enige i at vi trenger en ny og oppdatert lov for e-tjenesten som er tilpasset den tiden vi lever i. Nåværende lov er fra 1998.

Les også

Advokat kaller ny lov om elektronisk kommunikasjon over grensen «dramatisk» - her er fem ting du bør vite om forslaget.

På disse 20 årene har det skjedd store teknologiske endringer. Vi kan ikke ha en e-tjeneste som henger igjen i en analog verden, når trusselaktørene opererer digitalt. God samfunnssikkerhet i dagens samfunn innebærer å avdekke og avverge digitale trusler og angrep fra utlandet. Samtidig skal vi ivareta demokratiske prinsipper og personvern.

Forslaget om å gi etterretningstjenesten tilgang til grensekryssende elektronisk kommunikasjon har vært del av den offentlige debatten i flere år. Spørsmålet ble utredet av et uavhengig ekspertutvalg i 2016, og utvalgets rapport konkluderte med at det burde gis slik tilgang. Denne runden dannet grunnlaget for en ny utredning med lovforslaget som har vært på høring siden i fjor høst.

Hør fersk episode fra podcasten Forklart: Åpen krangel mellom Norges spionsjefer

EOS-utvalget spiller en sentral rolle i kontrollen av Etterretningstjenesten. Jeg er enig med Løwer i at klare regler er viktig for utvalgets muligheter til å kontrollere tjenesten. Dette er en av grunnene til at vi foreslår en ny lov. Synspunktene som EOS-utvalget gir uttrykk for i høringsuttalelsen, vil bli vurdert nøye i det videre lovarbeidet.

Lovverket må legge til rette for at Etterretningstjenesten kan utøve sin viktige funksjon i samfunnet på en måte som er i tråd med våre grunnleggende verdier og menneskerettigheter. I forslaget som regjeringen skal legge frem for Stortinget, må vi finne den rette balansen mellom de motstridende hensynene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

Forslag til ny etterretningslov lar bukken passe havresekken og invaderer vårt digitale privatliv, mener Skjerdal og Smith

Les mer om

  1. Etterretning
  2. E-tjenesten
  3. EOS
  4. Overvåking